Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
Tarifele pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului

10 ianuarie 2011

Decizia Consiliului municipal nr. 13/5 din 27 decembrie 2007 cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului.
Avînd în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, în conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea de Guvern nr. 611 din 1 iulie 2007 ,, Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă iarnă 2007-2008,, în temeiul pct. 7 lit. a) şi pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (cu modificările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,, Privind administraţia publică locală,, consiliul municipal a decis:
- se aprobă tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului în mărime de 1,0 lei pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale şi cămine).
- se aprobă tariful lunar pentru chirie, pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, cămine ale fondului locativ din municipiul Chişinău în mărime de 0,20 lei
- mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea şi deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1.
- Consiliul municipal Chişinău va acorda ajutoare sociale categoriilor social-vulnerabile prevăzute în Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevăzute în cadrul bugetului municipal pe anul 2008.
- Mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Direcţiei generale locativ-comunale.
- se aprobă listele lucrătorilor de bază pentru deservirea, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe, efectuarea din contul vărsămintelor pentru deservirea blocului locativ şi pentru deservirea tehnică şi reparaţie.
- se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/9 din 03.05.1999 ,, Cu privire la reglementarea plăţilor pentru chirie şi deservirea blocurilor locative.
- se recomandă asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu să aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie.
- se solicită Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensaţiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 ,,Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie,,.
- Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativă a serviciilor în domeniul gestionării fondului locativ.
Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va înainta, în termen de o lună, propuneri privind dezvoltarea şi reorganizarea sistemului de administrare şi gestionare a fondului locativ municipal şi teritoriului adiacent.

Denumirea lucrărilor şi distribuirea tarifului:
1 Deservirea blocului locativ (1m2 / lună) 0,62 lei
dintre care:
1.1 Întreţinerea sanitară a blocurilor locative şi teritoriilor adiacente 0,24 lei
1.2 Reparaţia curentă a elementelor constructive 0,23 lei
1.3 Cheltuieli de gestionare 0,15 lei
2 Deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1m2 / lună) 0,38 lei
2.1 Alimentarea cu încălzire centralizată 0,13 lei
2.2 Alimentarea cu apă caldă 0,09 lei
2.3 Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 0,16 lei
 
LA MULŢI ANI !!!

30 decembrie 2010

Pretura sectorului Ciocana
Vă urează un An Nou marcat de
realizări frumoase, pace şi bunăstare.
Lumina Sfânta a acestei mari sărbători
să vă călăuzească paşii,
să vă aducă sănătate şi fericire.
Farmecul şi liniştea Sărbătorilor de iarnă
să vă creeze o mare dorinţă de a reuşi şi de a întîmpina cu demnitate toate încercările anului
                                                                               care vine. Vă dorim un  An Nou bogat,
                                                                               cât mai multe împliniri şi clipe fericite.
                                                                      LA MULŢI ANI! CRĂCIUN FERICIT
                                                                      Cu respect,  Galina Bostan,  Pretor

 
Măsuri de precauţie pe timp de iarnă!

13 decembrie 2010

  Iarna este foarte plăcut de a face promenade la aer curat, a patina sau a organiza jocuri mobile pe gheaţă, dar luînd în consideraţie clima moale şi instabilă din Republica Moldova, gheaţa de pe bazinele acvatice prezintă un pericol sporit pentru viaţa şi sănătatea celor care se află pe ea.
  Pentru evitarea accidentelor este necesar de-a cunoaşte:
- la apariţia primului înveliş de gheaţă pe rîuri şi lacuri nu se permite plimbarea şi patinarea, din cauza că prima gheaţă este fragilă şi subţire şi nu suportă greutatea omului;
- pentru aflarea fără risc pe gheaţă este stabilit că grosimea ei trebuie să fie nu mai mică de 7 cm;
- aflarea şi deplasarea în grup, formarea patinoarelor pe gheaţă este posibilă numai la stabilirea unui înveliş de gheaţă trainic cu grosimea nu mai mică de 15 cm.
Gheaţa trainică se consideră cînd aceasta este transparentă şi are o nuanţă albăstrie sau verzuie, cu grosimea nu mai mică de 12 cm;
- în centrul lacurilor, rîurilor gheaţa este mai subţire decît lîngă mal, iar în locurile de confluienţă a pirăurilor şi în locurile de scurgere a deşeurilor industriale, apa nu îngheaţă deloc, sau dacă ingheaţă, aceasta are o grosime neinsemnată;
- sub zăpadă grosimea gheţii este mult mai mică;
- un pericol sporit îl prezintă şi găurile mari în gheaţă lăsate de pescari după pescuit;
ATENŢIE!
  Dacă ce s-a rupt gheaţa şi va-ţi prăbuşit în apă chemaţi imediat în ajutor, străduiţi-vă să vă păstraţi calmul, nu vă bălăciţi, încercaţi să urcaţi cu pieptul pe marginea gheţii, cu miinile aruncate înainte, încercaţi să vă ridicaţi sinestătător pe gheaţă, urcînd pe gheaţă mişcaţi-vă tîrîş spre mal.
Cei care acordă ajutor accidentatului trebuie să fie foarte atenţi pentru a cădea insuşi în primejdie. Apropiaţi-vă de cel accidentat pe tîrîş, pe burtă, cu mîinile şi picioarele desfăcute.
  Se recomandă să vă apropiaţi de accidentat nu mai aproape de 2-3 metri, întinzîndu-i unul din obiectele de salvare care le aveţi la îndemină, cum ar fi: o scîndură, creangă, funie, un fular, etc. Convingindu-vă că accidentatul s-a apucat singur de obiectul întîns scoateţi-l din apă tîrîndu-vă spre locul unde gheaţa este tare.
  Dacă accidentatul este extras din apă la începutul înecului, primul ajutor este simplu. Accidentatul trebuie imediat deplasat în încăpere caldă, dezbrăcat, încălzit prin frecţiune şi învelit s-au îmbrăcat în haine uscate, după ce este necesar să servească un ceai s-au apă fierbinte. La necesitate să fie transportat la spital.
   Dacă accidentatul este extras din apă fără cunostinţă, cu respiraţia şi inima oprită cu semne de moarte clinică, este necesar de a acţiona în modul următor:
- eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare, etc.);
- efectuarea respiraţiei artificiale din gură în gură, s-au din gură în nas;
- aplicaţia masajului indirect al inimii pentru reînoirea activităţii inimii şi circulaţiei sangvine.
  Readucerea la viaţă a persoanei înecate aflată în stare de moarte clinică este posibil în cazul, cînd din momentul scufundării definitive sub apă şi pînă la începutul acţiunilor de reanimare, au trecut nu mai mult de 6 minute. Sunt cazuri, cînd înecatul a fost readus la viaţă şi după 10-15 minute de la înec. Ca regulă, rezultatul pozitiv poate fi obţinut cînd acţiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3 minute.

 
<< Început < Anterior 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Următor > Sfârşit >>

Pagina 283 din 340

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor 
Sinilga ȘCOLNIC

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34

Cine e online

Avem 15 vizitatori online