Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
La mulţi ani, profesore!

4 octombrie 2011

Cu bucurie sărbătorim pe data de 5 octombrie, "Ziua Profesorului",  Ziua celor care cu credinţă şi dăruire contribuie la pregătirea elevilor în calitate de viitori cetăţeni ai Republicii Moldova.
Această zi este o ocazie deosebită să Vă aducem cele mai sincere şi frumoase urări de bine, sănătate şi prosperitate vouă care sunteţi atât de dragi pentru fiecare dintre noi şi atât de preţioşi pentru societate. An de an, reuşiţi să creaţi un întreg univers, în care ne regăsim cu toţii, elevii, părinţii, pedagogii.
Influenţa pe care o are un dascăl asupra unui copil este eternă: nu vom putea şti niciodată unde se opreşte. Căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe copiilor săi.
Pe această cale, Pretura sectorului Ciocana aduce sincere mulţumiri tuturor profesorilor urîndu-le sănătate, răbdare şi mare plecăciune pentru munca nemărginită faţă de viitorul acestei ţări, copiii noştri.
 
1 octombrie - Ziua oamenilor în etate

3 octombrie 2011

  Decizia de a consemna la 1 octombrie Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate, a fost luată în octombrie 1990, în cadrul sesiunii a 45-a a Adunării Generale a ONU.
  În Republica Moldova, această zi este marcată din anul 1992.
  Cu această ocazie, în municipiul Chişinău, în anul curent, din resursele Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei au fost alocate 400,00 mii lei pentru acordarea ajutorului material persoanelor în virstă de peste 80 ani. 
  Pretura sectorului Ciocana, în colaborare cu Direcţia Asistenţă Socială din sector şi Centrul de Creaţie a copiilor „Ghiocel” a organizat pe data de 03 octombrie a.c. pentru persoanele de vîrsta a treia din sector un concert în cadrul unui prînz de caritate.

 
Tarifele pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului

26 septembrie 2011

Decizia Consiliului municipal nr. 13/5 din 27 decembrie 2007 cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului.
Avînd în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, în conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea de Guvern nr. 611 din 1 iulie 2007 ,, Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă iarnă 2007-2008,, în temeiul pct. 7 lit. a) şi pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (cu modificările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,, Privind administraţia publică locală,, consiliul municipal a decis:
- se aprobă tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului în mărime de 1,0 lei pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale şi cămine).
- se aprobă tariful lunar pentru chirie, pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, cămine ale fondului locativ din municipiul Chişinău în mărime de 0,20 lei
- mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea şi deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1.
- Consiliul municipal Chişinău va acorda ajutoare sociale categoriilor social-vulnerabile prevăzute în Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevăzute în cadrul bugetului municipal pe anul 2008.
- Mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Direcţiei generale locativ-comunale.
- se aprobă listele lucrătorilor de bază pentru deservirea, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe, efectuarea din contul vărsămintelor pentru deservirea blocului locativ şi pentru deservirea tehnică şi reparaţie.
- se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/9 din 03.05.1999 ,, Cu privire la reglementarea plăţilor pentru chirie şi deservirea blocurilor locative.
- se recomandă asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu să aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie.
- se solicită Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensaţiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 ,,Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie,,.
- Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativă a serviciilor în domeniul gestionării fondului locativ.
Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va înainta, în termen de o lună, propuneri privind dezvoltarea şi reorganizarea sistemului de administrare şi gestionare a fondului locativ municipal şi teritoriului adiacent.

Denumirea lucrărilor şi distribuirea tarifului:
1 Deservirea blocului locativ (1m2 / lună) 0,62 lei
dintre care:
1.1 Întreţinerea sanitară a blocurilor locative şi teritoriilor adiacente 0,24 lei
1.2 Reparaţia curentă a elementelor constructive 0,23 lei
1.3 Cheltuieli de gestionare 0,15 lei
2 Deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1m2 / lună) 0,38 lei
2.1 Alimentarea cu încălzire centralizată 0,13 lei
2.2 Alimentarea cu apă caldă 0,09 lei
2.3 Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 0,16 lei
 
<< Început < Anterior 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Următor > Sfârşit >>

Pagina 264 din 340

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor 
Sinilga ȘCOLNIC

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34

Cine e online

Avem 30 vizitatori online