Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
Trei reguli importante de protecţie împotriva gripei

28  ianuarie 2011

  Gripa se transmite uşor de la om la om şi cauzează maladii respiratorii de diferită gravitate. Severitatea bolii depinde de mai mulţi factori, inclusiv starea generală a organismului şi vîrstă. Sînt predispuşi de a face complicaţii persoanelor vîrstnice, copii mici, femeile gravide, persoanele care suferă de maladii cronice (astm, diabet, maladii cardiovasculare) şi cele cu imunitate scăzută.
  Conform datelor prezentate de IMSP Asociaţia Medical – Teritorială Ciocana, pe parcursul lunii ianuarie anul curent, au fost înregistrate peste 900 de adresări ale cetăţenilor cu simptome de răceală din ele a fost înregistrat un singur caz de gripă de tip nou.
   Medicii recomandă respectarea a trei reguli importante:
REGULA 1. SPĂLAŢI
• Spălaţi-vă des pe mîini cu săpun.
• Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele, folosind detergenţi de uz casnic.
  Igiena mîinilor este o măsură importantă de prevenire a răspîndirii gripei. Spălatul cu săpun înlătură şi omoară microbii. Cînd nu aveţi posibilitatea să vă spălaţi cu săpun, folosiţi şerveţele cu alcool sau dezinfectante. Curăţarea şi dezinfectarea regulată a suprafeţelor (mese, mînerele uşilor şi a scaunelor etc.)va distruge virusul.
REGULA 2. RESPECTAŢI DISTANŢA ŞI ETICHETA
• Evitaţi contactul apropiat cu persoanele bolnave. Respectaţi distanţa de cel puţin 1 metru de la persoana bolnavă.
• Evitaţi călătoriile, locurile aglomerate.
• Acoperiţi-vă gura şi nasul cu batista atunci tuşiţi sau strănutaţi.
• Evitaţi să atingeţi cu mîinile ochii, nasul sau gura. Virusul gripal se răspîndeşte pe aceste căi.
• Nu scuipaţi în public.
• Purtaţi masca sau alte mijloace de protecţie, pentru a reduce riscul îmbolnăvirii.
  Virusul se răspîndeşte uşor de la persoana bolnavă la cea sănătoasă pe calea aerului (strănut, tuse), de aceea este nevoie de a respecta distanţa de cel puţin 1metru de la persoana bolnavă, iar atunci cînd tuşiţi sau strănutaţi – să acoperim gura şi nasul cu batista de unică folosinţă pe care,după utilizare,o plasăm într-o pungă de unică folosinţă. Evitînd să mergem în locurile aglomerate, reducem riscul îmbolnăvirii.
REGULA 3. INFORMAŢI-VĂ
• Informaţi-vă dvs. şi pe alte persoane despre gripă Respectaţi un mod de viaţă sănătos.
• Practicaţi obiceiuri sănătoase – somn adecvat, consumarea alimentelor nutritive bogate în proteine, vitamine şi minerale şi un mod de viaţă fizic activ.

DACĂ AVEŢI SIMPTOME DE GRIPĂ
• Rămîneţi acasă şi adresaţi-vă medicului de familie.
• Urmăriţi prescripţiile medicului, respectaţi regimul de pat şi consumaţi mult lichid.
• Evitaţi să mergeţi în locurile publice. Purtaţi mască pentru a reduce riscul răspîndirii infecţiei.
• Acoperiţi gura şi nasul cu batista atunci cînd tuşiţi sau strănutaţi. Spălaţi-vă cît mai des pe mîini cu apă caldă şi săpun.

CE FACEM ÎN CAZUL ÎN CARE CINEVA DIN FAMILIA NOASTRĂ S-A ÎMBOLNĂVIT?
• Oferiţi persoanei bolnave un spaţiu separat în casă. Dacă nu e posibil acest lucru, păstraţi distanţa de cel puţin 1 metru de la bolnav.
• Limitaţi la minimum contactul dintre bolnav şi cei apropiaţi, în special copiii, persoanele în vîrstă şi cele care suferă de maladii cronice.
• Aerisiţi frecvent încăperea.
• Păstraţi curăţenia, spălaţi şi dezinfectaţi suprafeţele cît mai des cu detergenţi de uz casnic.
• Spălaţi-vă des pe mîini cu apă caldă şi săpun.
• La îngrijirea bolnavului acoperiţi-vă gura şi nasul cu masca sau alta mijloace de protecţie (batistă, fular ş. a.).
• Un singur membru al familiei va avea grijă de persoana bolnavă.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 47-17-90
 
Lista persoanelor acceptate la Programul „Prima casă”

Alegeri anticipate24 ianuarie 2011

  Începînd cu luna octombrie a anului 2010, a demarat depunerea dosarelor pentru Programul municipal „Prima casă”. Amintim că responsabili de verificarea dosarelor sunt funcţionarii din Secţia coordonare imobile şi servicii comunale din cadrul preturilor de sector.
   La program pot aplica inclusiv cetăţenii care au depus deja cu ani în urmă cereri la preturile de sector pentru a primi apartamente.
   Pînă la data de 24 ianuarie curent, la Pretura sectorului Ciocana au fost depuse 108 dosare dintre care 91 au fost transmise deja la Primăria municipiului Chişinău iar 17 dosare urmează să fie transmise. Termenul de depunere a dosarelor pentru Programul „Prima Casă"  iniţiat de Primăria Chişinău este nelimitat. La data de 21 ianuarie curent, Primăria municipiului Chişinău a făcut publică lista lista primelor persoane incluse în Programul „Prima Casă". Primarul, Dorin Chirtoacă a anunţat că dosarele vor fi înaintate băncii, după care vor fi încheiate contractele de creditare cu beneficiarii.
Pentru informaţie suplimentară referitor la Programul "Prima casă" puteţi contacta numărul de telefon 33-18-13.

Lista persoanelor acceptate la Programul „Prima casă” aici

 
Tarifele pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului

10 ianuarie 2011

Decizia Consiliului municipal nr. 13/5 din 27 decembrie 2007 cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului.
Avînd în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, în conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea de Guvern nr. 611 din 1 iulie 2007 ,, Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă iarnă 2007-2008,, în temeiul pct. 7 lit. a) şi pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (cu modificările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,, Privind administraţia publică locală,, consiliul municipal a decis:
- se aprobă tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului în mărime de 1,0 lei pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale şi cămine).
- se aprobă tariful lunar pentru chirie, pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, cămine ale fondului locativ din municipiul Chişinău în mărime de 0,20 lei
- mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea şi deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1.
- Consiliul municipal Chişinău va acorda ajutoare sociale categoriilor social-vulnerabile prevăzute în Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevăzute în cadrul bugetului municipal pe anul 2008.
- Mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Direcţiei generale locativ-comunale.
- se aprobă listele lucrătorilor de bază pentru deservirea, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe, efectuarea din contul vărsămintelor pentru deservirea blocului locativ şi pentru deservirea tehnică şi reparaţie.
- se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/9 din 03.05.1999 ,, Cu privire la reglementarea plăţilor pentru chirie şi deservirea blocurilor locative.
- se recomandă asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu să aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie.
- se solicită Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensaţiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 ,,Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie,,.
- Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativă a serviciilor în domeniul gestionării fondului locativ.
Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va înainta, în termen de o lună, propuneri privind dezvoltarea şi reorganizarea sistemului de administrare şi gestionare a fondului locativ municipal şi teritoriului adiacent.

Denumirea lucrărilor şi distribuirea tarifului:
1 Deservirea blocului locativ (1m2 / lună) 0,62 lei
dintre care:
1.1 Întreţinerea sanitară a blocurilor locative şi teritoriilor adiacente 0,24 lei
1.2 Reparaţia curentă a elementelor constructive 0,23 lei
1.3 Cheltuieli de gestionare 0,15 lei
2 Deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1m2 / lună) 0,38 lei
2.1 Alimentarea cu încălzire centralizată 0,13 lei
2.2 Alimentarea cu apă caldă 0,09 lei
2.3 Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 0,16 lei
 
<< Început < Anterior 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Următor > Sfârşit >>

Pagina 261 din 319

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor 
Sinilga ȘCOLNIC

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34

Cine e online

Avem 22 vizitatori online