Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
Rezultatele controalelor nu bucura

Grupul de lucru creat prin dispoziţia Primarului general al municipiului Chişinău nr. 79-d din 16.02.2008 „Despre realizarea acţiunilor de înăsprire a măsurilor de control şi sporire a securităţii antiincendiare" în perioada 18.02.2008  - 28.02.2008 a verificat respectarea regulilor antiincendiare, sanitaro-epidemiologice, legalitatea angajării personalului etc. la 32 întreprinderi şi unităţi  de comerţ , alimentaţie publică, pieţe din sector.
Cele mai frecvente încălcări constate sunt:

 
Cetatenii vor discuta deciziile Consiliului Municipal Chisinau

     Funcţionarii Preturii Ciocana şi Direcţiei relaţii cu publicul a Primăriei mun. Chişinău, reprezentanţi ai Programului Administraţie publică locală şi bună guvernare, a fundaţiei Soros Moldova, reprezentanţi ai ONG INRECO, pe data de 22 februarie 2008, au discutat în cadrul unei mese rotunde, planul de punere în aplicare a Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale şi intensificarea participării cetăţenilor la procesul decizional în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău, aprobat  prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/4 din 22.01.2008. Această întălnire, care s-a desfăşurat în incinta preturii Ciocana,  a fost iniţiată cu scopul stabilirii unei comunicări directe şi permanente între instituţiile publice din municipiul Chişinău, facilitării schimbului de informaţii, elaborării metodelor eficiente de informare şi implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor locale. În luarea de cuvînt, Vadim Brînzaniuc, specialist în cadrul Direcţiei Relaţii Publice a Primăriei mun.Chişinău, a expus etapele de elaborare a Regulamentului, a nominalizat organizaţiile partenere cu care s-a colaborat şi a solicitat propuneri pentru elaborarea planului de acţiuni, care urmează a fi realizat pentru implementarea Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 1/4 din 22.01.2008. Funcţionarii Preturii Ciocana au menţionat lipsa informaţiei despre Regulamentul aprobat, pentru care ar fi fost utile şi unele propuneri, în perioada de avizare a documentului. De asemenea a fost expusă propunerea de a suplimenta cheltuielile Preturlor pentru organizarea şi desfăşurarea dezbaterilor publice a proiectelor de Decizii a Consiliul Municipal Chişinău. În timpul mesei rotunde, a fost prezentată informaţia, despre Regulamentul cu privire la constituirea şi funcţionarea Consiliilor Consultative de Cartier, care urmează să devină un partener de dialog a autorităţilor locale.

     Conform prevederilor Regulamentului cu privire la asigurarea transparenţei decizionale, Direcţia Relaţii Publice urmează să publice un anunţ referitor la proiectele de decizie, care urmează a se discuta în şedinţele Consiliului Municipal Chişinău, pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău, să-l afişeze la sediul instituţiei, şi să-l transmită către mass-media, să primească solicitările asociaţiilor legal constituite sau ale subdiviziunilor Consiliului Municipal şi ale Primăriei municipiului Chişinău cu privire la organizarea unei dezbateri publice, să aducă la cunoştinţa iniţiatorului proiectului toate sugestiile, opiniile expuse în cadrul dezbaterilor publice.

 
Paza buna trece primejdia rea

          În baza dispoziţiei primarului general al municipiului Chişinău nr. 79-d din 16.02.2008 „Despre realizarea acţiunilor de înăsprire a măsurilor de control şi sporire a securităţii antiincendiare” în sectorul Ciocana, începînd cu  data de 18.02.2008, de către Grupul de lucru instituit la nivel de sector, a început verificarea  activităţii  întreprinderilor (unităţilor) comerciale şi  alimentaţie publică, pieţelor şi altor obiective cu grad sporit de risc, în care există un flux mare de cumpărători.

În componenţa grupului de lucru au fost incluşi: vicepretorul de sector, specialişti de la Centrul de medicină preventivă municipal Chişinău;  Serviciul sanitar veterinar de stat Chişinău; Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii;  Comisariatul general de poliţie; Direcţia situaţii excepţionale. În timpul controlului este verificată respectarea regulilor antiincendiare, respectarea regulilor sanitaro-epidemiologice, calitatea produselor, legalitatea angajării personalului, salubrizarea şi amenajarea teritoriului adiacent.

Rezultatele controlului urmează să fie examinate în cadrul şedinţei Grupului de lucru şi stabilite măsuri pentru diminuarea abaterilor constatate.

Raportul Grupului de lucru va fi plasat pe pagina web  www.pretura-ciocana.md .

 
<< Început < Anterior 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Următor > Sfârşit >>

Pagina 139 din 147

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana

Pretor Galina Bostan

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
33-34-34

Cine e online

Avem 12 vizitatori online