Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
Verificarea zonelor comerciale

Şedinţă de lucru - pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2008-200916 - 18 iulie 2008

   În zilele de 16 - 18 iulie 2008  Grupului de lucru pentru combaterea comerţului neautorizat de pe lîngă pretura de sector a verificat unele zone comerciale ale sectorului si anume, bd. Mircea cel Bătrîn 1, 2, în care vânzătorii ambulanţi desfăşoară comerţ ilegal, fără să deţină autorizaţiile şi avizele necesare.
   Controlul a urmărit în primul rînd modul în care sunt respectate normele legale pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, ţinîndu-se seama şi de sesizările venite de la cetăţeni, cu referire la provenienţa incertă a mărfurilor comercializate, incomodităţile la care este supus traficul pietonal, condiţiile antisanitare de comercializare etc.
   Bilanţul controlului este următorul:
-    agenţi economici şi persoane controlate - 37;
-    agenţi economici şi persoane avertizate - 25;
-    sancţiuni aplicate în temeiul Codului Administrativ, art. 156/2 - 2;
-    administraţia pieţei SRL ”Agro Mondial” din str.Ginta Latină, 18 a creat locuri pentru comercializarea florilor de cameră de către persoane fizice;
-    Comisariatul de Poliţie s-a obligat să stabilească posturi permanente în zonele respective.
   Pretura sectorului Ciocana va continua aceste acţiuni în scopul protejării în continuare a consumatorilor, prevenirii situaţiilor epidemiologice condiţionate de boli diareice, care pot apărea în urma consumului produselor uşor alterabile, procurate de la persoanele, care comercializează neautorizat în stradă şi  asigurării unui comerţ civilizat în limitele legislaţiei în vigoare.

 
Şedinţă de lucru "Pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2008-2009"

Şedinţă de lucru - pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2008-2009Vineri, 18 iulie 2008

   În incinta preturii sectorului Ciocana, pe data de 18 iulie a avut loc o şedinţă de lucru a Secţiei coordonare, imobile şi servicii comunale, la iniţiativa Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, cu privire la pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2008-2009. La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii Direcţiei locativ-comunale şi amenajare al Consiliului municipal Chişinău, SA”Termocom”, SA”Apă-Canal Chişinău” şi gestionarii fondului locativ.
   D-nul Dionisie Boaghie, director, DGLCA a afirmat că astfel de şedinţe vor fi organizate în toate preturile de sectoare ale municipiului până în prima decadă a lunii august. Prima şedinţă a fost convocată la Ciocana, deoarece aici tot fondul locativ este în gestiunea APLP, CCL, ACC şi caselor departamentale. Ca direcţie, am solicitat, ca în acest an fondul locativ să fie pregătit mai bine, deoarece s-au aplicat prevederile deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 13/5 din 27.12.07 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului”. Putem constata, că suntem la mijlocul lunii iulie şi fondul locativ în municipiu deja este pregătit la 30%.
   Vicepretorul sectorului Ciocana, Nicolae Grajdian, responsabil de problema pregătirii fondului locativ, a raportat despre lucrările planificate şi cele îndeplinite în blocurile locativ la problema abordată. Fondul locativ în sector este pregătit peste 35%. Probleme sunt la APLP ce s-au creat în baza căminelor, deoarece fondul locativ a fost privatizat, dar reparaţii capitale nu s-au efectuat. La acest capitol s-a cerut ajutor din partea Direcţiei sus-menţionate şi Consiliului municipal Chişinău.
   D-na Galina Bostan, pretor de Ciocana, a mulţumit tuturor gestionarilor fondului locativ pentru înţelegere şi responsabilitatea de care dau dovadă în munca de zi cu zi, pentru populaţia din sector şi a solicitat în continuare contribuţie maximă pentru a pregăti fondul locativ către sezonul rece 2008-2009 la un nivel corespunzător.
   Fondul locativ trebuie întreţinut şi pregătit către sezonul rece iar populaţia e obligată să plătească pentru serviciile prestate, acesta este mesajul administraţiei publice locale.

 
Vizită în teren a pretorului de sector

Vizită în teren a pretorului de sector-11.07.08Vineri, 11 iulie 2008

Pretorul sectorului Ciocana, dna Galina Bostan, împreună cu membrii Comisiei privind controlul ordinii sanitare au organizat pentru APLP 54/39, preşedinte dna Nadejda Arlet, şi agenţii economici amplasaţi în acest perimetru o vizită în teritoriu. Scopul acestei acţiuni este de a constata la faţa locului salubrizarea şi amenajarea teritoriului ce aparţine gestionarului fondului locativ şi agenţilor amplasaţi în teritoriu. APLP 54/39 gestionează 6 blocuri locative cu 1190 apartamente. La momentul vizitei teritoriul adiacent blocurilor locative era salubrizat şi amenajat, camerele de gunoi spălate şi închise. S-a constatat, că Regia „Autosalubritate” rămâne în urmă cu evacuarea gunoiului menajer, chiar dacă s-au întreprins măsuri de a nu încălca graficul de evacuare, tomberoanele erau în aşteptarea serviciului de evacuare. Problema cea mai mare rămâne a fi activitatea agenţilor economici din acest perimetru, deoarece nu-şi salubrizează teritoriul adiacent şi nu respectă normele sanitare de activitate, s-au verificat 2 cluburi cu prestarea serviciilor de Internet. Autorizaţia sanitară permitea ca în prima încăpere să se utilizeze 6 calculatoare de facto erau 32 aparate, în a doua erau în acte 16 unităţi, iar respectiv instalate în sală - 32. Pretorul a propus suspendarea activităţii a 3 unităţi comerciale, 2 cluburi Internet şi o gheretă. Astfel de raiduri vor fi organizare în fiecare zi de vineri a săptămânii, după cum a menţionat reprezentantul primarului general în teritoriu, deoarece la faţa locului se pot monitoriza mai profund probleme locuitorilor sectorului Ciocana.

 
<< Început < Anterior 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Următor > Sfârşit >>

Pagina 139 din 155

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana

Pretor Galina Bostan

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
33-34-34

Cine e online

Avem 6 vizitatori online