Skip to content
Darea de seamă a Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana pe 2009

5 februarie 2010

  Pe data de 3 februarie anul curent în incinta Preturii sectorului Ciocana, sala de şedinţe, a avut loc darea de seamă pentru anul 2009 a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana.
  La întrunire au participat: Svetlana Chifa, şef, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Galina Bostan, pretor de sector, reprezentanţii Primăriei municipiului Chişinău, procuraturii, comisariatului de poliţie, reprezentantul de la Asociaţia Medical - Teritorială din sectorul Ciocana.
  În cadrul întrunirii a fost expusă activitatea de bază pe care a îndeplint-o Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului, succesele înregistrate şi problemele cu care s-a confruntat în anul precedent.
  Pe parcursul anului 2009 în activitatea Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana s-au înregistrat indici pozitivi în mai multe domenii de activitate:
- A crescut numărul copiilor plasaţi în familia biologică şi extinsă.
- S-a mărit numărul copiilor cu statut determinat.
- S-a majorat numărul copiilor adoptaţi.
- S-a majorat numărul copiilor ce frecventează Centrele pentru copii, dar şi copiii ce frecventează cercurile pe interese şi secţiile sportive.
- S-a îmbunătăţit activitatea asistenţilor sociali şi a pedagogilor sociali în prestarea serviciilor familiilor aflate în situaţie de criză. În sectorul Ciocana există patru Centre comunitare. Numărul de copii ce au frecventat aceste centre a constituit în anul precedent 1758, cu 588 mai mulţi decît în anul 2008.
  S-a mărit şi numărul de copii ce frecventează cercurile: 706 copii faţă de 535. Acest lucru se datorează faptului că în fiecare centru funcţionează cîte două calculatoare.
  Darea de seamă s-a încheiat cu dezbateri referitoare la continuarea stabilirii statutului copiilor care au rămas fără ocrotire părintească şi copiii orfani. Nu s-a trecut cu vederea şi îmbunătăţirea cadrului juridic la capitolul responsabilitatea părinţilor faţă de copii. Au fost aduse propuneri referitoare la optimizarea cadrului pedagogic din Centrele comunitare. S-a pus accent pe scrierea proiectelor de finanţare ceea ce ar duce la rezolvarea multor probleme de ordin material.

Poze la subiect:

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează