Skip to content
Fără credite preferenţiale

18 ianuarie 2010

  Conform informaţiei de la Ministerul finanţelor, începînd cu data de 1 ianuarie 2010 procesul de acordare a creditelor preferenţiale a fost substituit cu acordarea indemnizaţiilor pentru construcţia (procurarea) locuinţelor sau restaurarea caselor vechi pentru unele categorii de cetăţeni. Modul de acordare a indemnizaţiilor vor fi stabilite de Guvern.
  Persoanele care la situaţia din 1 ianuarie anul curent, deţin scrisori de garanţie pentru obţinerea cerditelor preferenţiale, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, dar care nu au obţinut creditele nominalizate vor putea beneficia de indemnizaţii pentru construcţia (procurarea) locuinţelor sau restaurarea caselor vechi. Mecanismul în cauză se răsfrînge asupra tuturor persoanelor, care anterior cădeau sub incidenţa Hotărîrii Guvernului nr. 1146 din 15 octombrie 2004 cu privire la creditele preferenţiale pentru unele categorii de populaţie.
   Baza legală: În temeiul art. 2 din Legea nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29 decembrie 2009, art. 609) la Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează