Skip to content
Cine elibereză adeverinţe cetăţenilor din sectorul particular?

Conform Regulamentului Preturii, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/65 din 05.05.05
Pretura de sector eliberează adeverinţe despre:

- componenţa familiei;
- locul de trai;
- folosirea serviciilor comunale (pentru anumite categorii de populaţie);
- creşterea florilor sau recoltarea fructelor, legumelor;
- creşterea animalelor, păsărilor.

Actele necesare (în copie şi original):

-
Cerere tip;
- cartea de imobil;
- actele ce confirmă dreptul de proprietate asupra spaţiului locativ
- dreptul de a stăpâni clădiri în oraşul Chişinău, dosar cadastral, proces – verbal de
- recepţie finală, contract de donaţie, contract de vânzare – cumpărare, certificat de moştenitor legal, etc.);
- document care atestă dreptul de proprietate asupra unui lot de pământ (titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, etc.);
- buletinele de identitate a membrilor familiei, care au viză de domiciliu la adresa dată;
- adeverinţa de naştere a copiilor minori;
- certificat de deces al membrului de familie;
- procura (în cazul delegării către o altă persoană).


NOTĂ: Actele nominalizate se prezintă la Pretura sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, biroul 14, telefon de contact 33-18-09.