Skip to content
Care este procedura de includere la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai?

Actele şi cererea tip se prezintă la Pretura de sector, Secţia audienţă şi secretariat, bir. 7, 8
tel. 33-18-33; 33-18-15.

Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir. 9, 10, 11 (în orele de audienţă). Telefoane de contact: 33-19-96; 33-18-02; 33-18-13.

Actele necesare (în original şi copie):

- Cerere; 
- Extras din fişa locuinţei;
- Extras din tabelul nominal;
- Buletinele de identitate a membrilor maturi;
- Certificatele de naştere a persoanelor minore;
- Certificatul de căsătorie / divorţ;
- Certificat de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău privind deţinerea imobilului în raza municipiului Chişinău;
- Legitimaţii.
Baza legală: Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova, nr. 306   din 03.06.1983; şi Hotărîrea Sovietului de Miniştri al RSSM nr.405 din 25.11.1987 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul acordării spaţiului locativ în RSSM” şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”.