Skip to content
Care acte sunt necesare pentru modificarea contractului de închiriere a spaţiilor locative?

Actele necesare (în copie şi original):

1. Cerere tip
2. Extras din fişa locuinţei;
3. Extras din tabelul nominal;
4. Buletinele de identitate a membrilor maturi;
5. Certificatele de naştere a persoanelor minore;
6. Certificatul de deces (după caz);
7. Certificatul de căsătorie / divorţ;
8. Hotărârea instanţei de judecată (după caz);
9. Acordul în scris a membrilor maturi la modificarea contractului de închiriere a spaţiului locativ;
10. Certificat de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău privind deţinerea imobilului în raza municipiului Chişinău;
11. Ordinului de repartiţie.

Baza legală: Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova, nr. 306   din 03.06.1983 şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”.

Cererea tip  şi actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, Secţia audienţă şi secretariat, bir. 7, 8 tel 33-18-33; 33-18-15.
Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir.9; 11; (în orele de audienţă).  Telefoane de contact:
33-19-96; 33-18-02; 33-18-13.