Skip to content
Cine beneficiază de înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

PROCEDURA ŞI ACTELE NECESARE PENTRU ACORDĂREA ÎNLESNIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE?

Pretura sectorului Ciocana examinează cererile privind scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare doar de la persoanele fizice. 
Actele necesare (original şi copie): 
-buletinul de identitate;
-avizul de plată eliberat de Oficiul Fiscal Ciocana;
-alte acte care confirmă cazurile prevăzute de articolul 284 din Legea Republicii Moldova nr.1055-XIV din 16.06.2000 “ Titlul VI al Codului fiscal, Impozitul pe bunurile imobiliare”.
Hotărîrile Comisiei se înainteazã cãtre Consiliul municipal Chişinău spre examinare şi se aduc la cunoştinţa petiţionarilor în termenii stabiliţi de Legea cu privire la petiţionare.
Baza legală: Legea Republicii Moldova nr.1055-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlul VI din Codului fiscal, Impozitul pe bunurile imobiliare.
Art.284. Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea sînt în drept să acorde persoanelor fizice şi juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare în limita defalcărilor de la acest impozit în bugetele respective, conform normelor procentuale aprobate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea pe anul fiscal respectiv, în caz de:
a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;
b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie;
c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

Informaţii suplimentare la tel: 33-92-77; 33-93-77,
Secţia social-economică (bir. 30)