Skip to content
Cine poate beneficia de ajutor material ?

Cine poate beneficia de ajutor material ?

Ajutorul material se acordă următoarelor categorii de persoane: 
                           - pensionarilor

        priorirar:     - invalizii gradul I si II
                          - persoanele singure în etate; 
                          - persoane inapte de munca - care îşi perfectează
                                                                      actele de invaliditate;  
                          - alte persoane socialmente vulnerabile.

Nu au dreptul la obţinerea ajutorului material:
Persoanele din rîndul invalizilor, pensionarilor si copiilor, aflate la întreţinerea statului. 
La cerere urmează a fi anexate următoarele acte şi documente justificative:
1. Buletinul de identitate sau paşaportul –tip vechi (valabile);
2. Legitimaţia de pensionar ( la necesitate);
3. Adeverinţele de naştere a copiilor ( la necesitate);
4. Certificatul eliberat de instituţiile medicale, care confirmă starea sănătaţii solicitantului şi nevoia de tratament cu medicamente, care nu sunt gratuite sau compensate şi care urmează a fi procurate suplimentar din sursele financiare proprii (în cazul invocării motivului de boala).
5. Alte documente, acte, explicaţii ce identifica persoana (familia) solicitanta ( la necesitate).
Procedura examinării cererilor referitor la acordării ajutorului material de către Pretura sectorului Ciocana
Pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept, domiciliat în sectorul Ciocana(urba), depune o cerere (cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se afla solicitantul) pe numele pretorului, care ulterior se va remite Comisiei de protecţie socială a categoriilor socialdezavantajate şi de combatere a sărăciei din cadrul preturii de sector.
Notă: Examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor este posibilă, de regulă, numai după expirarea termenului de 11 luni de la data primirii ajutorului, reieşind din disponibilul surselor financiare.
Baza legală:
 Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului RM nr. 1083 din 26.10.2000, /cu modificările si completările aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 943 din 18.08.2006/).

Modelul de cerere poate fi descărcat aici
Informaţii suplimentare la tel: 33-92-77; 33-93-77,
Secţia socoal-economică (bir. 30)