Skip to content
Comisii permanente
1. Comisia administrativă
2. Comisia pentru examinarea situaţiei financiar-economice a agenţilor economici
3. Comisia pentru examinarea cazurilor de construcţii neautorizate
4. Comisia pentru susţinerea socială a populaţiei din sectorul Ciocana aflate în situaţie de criză
5. Comisia pentru examinarea problemelor locative
6. Consiliul pentru protecţia drepturilor minorilor
7. Comisia interdepartamentală pentru examinarea tehnică şi sanitară a caselor de locuit
8. Comisia de sector pentru controlul ordinii sanitare
9. Comisia pentru examinarea demersurilor cetăţenilor privind scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare
10. Comisia pentru stabilirea vechimii în muncă funcţionarilor publici din aparatul Preturii
11. Comisia permanentă pentru atestare şi conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici din cadrul Preturii sectorului Ciocana
12. Comisia pentru eliberarea acordurilor privind vînzarea spaţiului locativ la privatizarea căruia au participat indirect copii minori şi punerea în gaj a bunurilor proprietate a minorilor
13. Comisia pentru situaţii excepţionale
14. Comisia pentru inventarierea bunurilor materiale, predare, primire şi decontare
15. Comisia de lucru pentru achiziţii publice
16. Comisia de expertiză a documentelor propuse pentru eliminări din circulaţie

1. Comisia administrativă
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
Saptaminal (joi). Ora 15.00
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar

Membri:
Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef, Secţia locativ-comunală

specialist superior, Serviciul juridic

Eduard Capcelea, şef, Serviciul juridic
Patrașcu Sergiu, şef, Secţia securitate publică, Inspectoratul de poliţie Ciocana
Reprezentantul S.A. "Termoelectrica"
Şeful Serviciului arhitectură şi construcţii


2. Comisia pentru examinarea situaţiei financiar-economice
a agenţilor economici din sector
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
A III-a şi a IV-a săptîmînă a lunii (joi). Ora 10.00
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri:

Anatolie Portnoi, vicepretor

Ana Stoicov, şef, Direcţia deservire fiscală sect. Rîșcani
Galina Marta, şef, Secţia social-economică

Ana Blajevschi,
şef, Secţia administrare fiscală nr. 4, Direcţia administrare fiscală Ciocana
Reprezentantulşef, Secţia administrare fiscală nr. 1, Direcţia administrare fiscală Ciocana
Tatiana Vacaru, şef, Direcţia venituri, Casa Teritorială de Asigurări Sociale


3. Comisia pentru examinarea cazurilor
de construcţii neautorizate
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate (joi). Ora 15.00
Biroul nr.32
Preşedinte
Secretar

Membri:
Vicepretor
ReprezentantulServiciului arhitectură şi construcţii
Şeful, Serviciului arhitectură şi construcţii
Valeriu Prihodico,
şef, Secţia locativ-comunală
Eduard Capcelea
şef, Serviciul juridic
Reprezentantul, Inspectoratul de Poliţie
Reprezentantul,
Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţie
Reprezentantul
Inspecţiei de Stat în Construcţii  a mun.Chişinău
Reprezentantul,
organizaţiei la bilanţul căreia se află blocul locativ

4. Comisia pentru susţinerea socială a populaţiei
din sectorul Ciocana aflate în situaţie de criză
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate (joi). Ora 15.00
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri:
Anatolie Portnoi, vicepretor
Galina Marta, şef, Secţia social-economică
Reprezentantul, Secţia social-economică

Maria Gribencea,
şef, Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului
Vasile Pociumban,
medic,  şef adjunct AMT Ciocana
Tatiana Bucearschi,
şef, Direcţia asistenţă socială
Tatiana Rusu,
şef, Secţia pentru ocuparea forţei de muncă


5. Comisia pentru examinarea problemelor locative
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.11
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar

Membri:

Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef, Secţia locativ-comunală

Maria Plămădeală-Badia,
sp. principal, Secţia locativ-comunală

Eduard Capcelea şef, Serviciul juridic,
Constantin Trifan,
preşedinte, APLP  54/218


6. Consiliul pentru  protecţia drepturilor minorilor
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
Lunar (miercuri). Ora 14.00
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte


Secretar


Membri:

Anatolie Portnoi, vicepretor
Maria Gribencea, şef, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Ştefana Mocanu, sp. principal, Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului

Tatiana Rusu,
şef, Secţia pentru ocuparea forţei de muncă
Reprezentantul, Secţia  preuniversitară AMT Ciocana
Șeful,
Secţia pentru minori Inspectoratul de poliţie Ciocana
Valentin Plămădeală,
sp. principal, Direcţia pentru protecţia  drepturilor Copilului
Nadejda Lipovan,
specialist principal, Direcţia PDC


7. Comisia interdepartamentală pentru examinarea
tehnică şi sanitară caselor de locuit din sectorul Ciocana
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.10
Preşedinte
Secretar


Membri:

Vicepretor
Reprezentantul, Serviciul arhitectură şi construcţii

Valeriu Prihodico, şef, Secţia locativ-comunală
Ion Cobîleanu , şef, Secţia protecţia civilă
Reprezentantul, Secţia relaţii cu APLP, ACC, Direcţia generală locativ-comunală
Reprezentantul Ministerului dezvoltării regionale şi construcţiilor, Expert tehnic în construcţii
Gestionarul blocului locativ


8. Comisia de sector pentru  controlul  ordinii sanitare
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
Săptămînal(vineri). Ora 11.00
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte

Secretar


Membri:

Vicepretor
Valeriu Prihodico, şef, Secţia locativ-comunală

Maria Plămădeală-Badia, specialist principal, Secţia locativ-comunală

Reprezenatntul
Agenţiei ecologice Chişinău
Reprezentantul Centrului de medicină publică
Constantin Creangă, şef sector, Asociaţia Spaţiilor Verzi
Ion Hacina,
maistru,  Regia "Autosalubritate"
Reprezenatntul, Regia   "Exdrupo" 
Reprezenatntul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii
Lilia Babuc,
şef, Direcţia educaţie, tineret și sport


9. Comisia pentru examinarea cererilor cetăţenilor
privind scutirea e la plata impozitului pe bunurile imobiliare
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.33
Preşedinte
Secretar

Membri:
Anatolie Portnoi, vicepretor
Reprezenatntul, Secţia social-economică

Galina Marta, şef, Secţia social-economică
Svetlana Fală, şef, Secţia administrare fiscală nr. 1, Direcţia administrare fiscală
Maria Gribencea, şef,  Direcţia pentru   protecţia drepturilor copilului
Tatiana Bucearschi, şef, Direcţia asistenţă socială
Cobîleanu Ion, şef, Secţia protecţie civilă

10. Comisia pentru stabilirea vechimii în muncă
a funcţionarilor publici din aparatul Preturii
Componenţa
Periodicitatea desfăşurări
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.13
Preşedinte
Secretar

Membri:

Galina Bostan, pretor
Tatiana Grădinaru, specialist principal, Serviciul resurse umane

Anatolie Portnoi, vicepretor
Eduard Capcelea, şef, Servicul juridic
Maria Doagă,
contabil şef al preturii


11. Comisia permanentă pentru atestare şi conferire a gradelor
de calificare funcţionarilor publici din cadrul Preturii sectorului Ciocana
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Preşedinte
Secretar

Membri:
Galina Bostan, pretor
Sinilga Şcolnic, Secretarul preturii

Vicepretor
Anatolie Portnoi,
vicepretor
Alexandru Olarescu, şef, Secţia administraţie publică locală
Eduard Capcelea,
şef, Servicul juridic
Maria Doagă,
contabil - şef al preturii

12. Comisia pentru eliberarea acordurilor privind vînzarea
spaţiului locativa privatizarea căruia au participat indirect
copii minori şi punerea în gaj a bunurilor proprietate a minorilor
Componenţa
Periodicitatea desfăşurări
Locul desfăşurării
Săptămînal (marţi). Ora 14.00
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar


Membri:
Anatolie Portnoi, vicepretor
Reprezenatntul, Serviciul juridic


Maria Gribencea,
şef, Direcţia pentru protecția drepturilor copilului
Ştefana Mocanu,
secretar, Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Minorilor
Valentin Plămădeală,
sp. principal, Direcţia pentru protecţia copilului
Eduard Capcelea, şef, Servicul juridic
Reprezenatntul, inspector al Biroului siguranţă copii Ciocana

13. Comisia pentru situaţii excepţionale
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.13
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Membri:

Galina Bostan, pretor
vicepretor
Anatolie Portnoi,
vicepretor
Cobîleanu Ion, şef, Secţia protecţia civilă
Eduard Capcelea, şef, Serviciul juridic

Ruslan Saachian, şef, Inspectoratul de poliţie Ciocana
Dorina Tizu, director, AMT
Valeriu Prihodico,
şef, Secţia locativ-comunală
Galina Marta, şef, Secţia social-economică
Ghenadii Daneliuc, Detaşamentul salvatori şi pompieri sect. Ciocana
Aurel Sobeţchi, director, ÎM pentru servicii locative Ciocana
Ana Stoicov, şef, Direcţia educaţie, tineret şi sport
Reprezentantul SA "Apă-Canal", Ciocana
Reprezentantul S.A. "Termoelectrica"
Șeful, ÎM "Exdrupo", Ciocana
Constantin Creangă, şef, ÎM "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi", Ciocana
Iurie Onofriiciuc, primar, or.Vadul lui Vodă
Nina Costiuc, primar, com. Budeşti
Ion Şaranuţ, primar, com. Bubuieci
Serghei Cebotaru, primar, com. Tohatin
Violeta Crudu, primar, com. Cruzeşti
Angela Zaporojan, primar, s. Coloniţa


14. Comisia de inventarierea
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr.25
Preşedinte:
Secretar:

Membri:

Eduard Capcelea, şef, Serviciul juridic
Reprezentantul, Serviciul contabilitate

Maria Doagă, contabil-șef, Serviciul contabilitate
Alexandru Olarescu, şef, Secţia administraţie publică locală
Lucia Maxim,
specialist principal, Secția administrație publică locală


15. Comisia de lucru pentru achiziţii  publice
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
Lunar (miercuri)
Biroul nr.13

Preşedinte
Vicepreședinte
Secretar


Membri:

Galina Bostan, pretor
Sinilga Școlnic, secretarul preturii sectorului Ciocana 
Eduard Capcelea, șef, Serviciul juridic

Alexandru Olarescu șef, Secția administrație publică locală
Maria Doagă, șef, Serviciul cantabilitate
Eudochia Ciuboșenco,specialist principal, Secția social-economică
Mihaela Pădure,specialist principal, Secția social-economică


16. Comisia de expertiză a documentelor propuse pentru eliminări din circulaţie
Componenţa
Periodicitatea desfăşurării
Locul desfăşurării
La necesitate
Biroul nr. 13
Preşedinte
Secretar

Membri:
Sinilga Şcolnic,Secretarul preturii
Alexandru Olarescu, şef, Secţia, administraţie publică locală

Eduard Capcelea,
şef, Serviciul juridic
 

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor interimar
Sinilga Şcolnic

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34