Skip to content
Cine efectuează înscrierile în carnetul de muncă pentru unele categorii de persoane?

Categoriilor de persoane: fondatorii gospodăriilor ţărăneşti de fermier, fondatorii întreprinderilor individuale, cotaşi, persoanele care practică munca la angajatori, persoane fizice, casnice, persoanele care lucrează temporar peste hotarele ţării, li se efectuează înscrierile în carnetul de muncă de către pretura sectorului Ciocana (bir. nr. 24).

Actele necesare:
- certificat eliberat de Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ciocana, care confirmă perioada de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
- copia buletinului de identitate;
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- carnetul de muncă;
- cerere.
Informaii suplimentare la: tel. 33-18-04