Skip to content
Cămine şi blocuri departamentale

Cămin şi/sau
Casă departamentală

Nume

Funcţie

Telefon

Unitatea de pompieri nr.1

str. M.Dragan,7

Bulat Galin

Tomescu Oleg

Director

Adjunct

47-61-02

47-62-35

Spitalul municipal de urgenţă

str. Grigorescu, 20

Ciobanu Gheorghe

Ţvetcova Galina

Director

Adjunct

25-07-04

25-07-50

SA "Macon"

str. Uzinelor, 168

Ivaşcenco Irina

Goraş Serghei

Director

Adjunct

40-58-59

47-26-77

Ministerul de finanţe

str.P. Zadnipru, 4/3,"b"

Voloşciuc Andrei

Ungureanu Maria

Director

Intendent

26-26-26

33-88-21

USME "N. Testemiţeanu"

str. M.Sadoveanu,26/3 (sc. II)

Ababii Ion

Şişianu Ion

 

Rector

Prorector

Intendent

24-34-08

20-51-14

48-65-93

Colegiul  de microelectronică şi tehnică de calcul

str. M.Sadoveanu,40 (căm. fam.)

M.Sadoveanu,40/1 (căm.stud.)

Ţaranovici
Constantin


Gîscă Radu

Braga Olesea

Sergiu

Director

 

Intendent

Intendent

Intendent

48-97-9248-97-07

48-20-42

48-97-13