Skip to content
Centre medicale private
Centrul medical privat
Nume
Funcţie
Telefon

Centrul medical "MAGNIFIC"

bd. Mircea cel Bătrîn, 16

Gladun Valeriu

Registratura

director

 

022 54-92-27

022 42-51-42

Centrul medical
"Sfîntul Pantelimon"

str. Igor Vieru, 15

Ţurcan Simion

Informaţie

director

 

022 35-00-16

022 48-70-26

Centrul medical "Optic Lux"

bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1

Bas Dumitru

Informaţie

director

 

022 22-24-76

022 60-17-10

Centrul medical  sonografie diagnostică "Afrodita Sergheev"

bd. Mircea cel Bătrîn, 3

Sergheev Eugen

director

022 49-92-54

Întreprinderea individuală "Mitachi "Alexei"

str. M.Manole, 8

Mitachi Alexei

director

022 47-54-75