Skip to content
Acte normative

LEGI, DECIZII şi REGULAMENTE

Regulamentul intern al preturii Ciocana

Regulamentul Serviciului arhitectură şi contrucţii

Regulamentul Serviciului contabilităţii

Regulamentul Secţiei audienţă şi secretariat

Regulamentul Secţiei cultură, tineret şi sport

Regulamentul Secţiei social-economice

Regulamentul Secţiei locativ-comunale

Regulamentul Secţiei administraţie publică locală

Decizia CMC nr. 1/4 din 22.01.2008

Actele normative conform cărora activează pretura sectorului Ciocana

Regulamentul de organizare si functionare al preturii sectorului Ciocana

Regulamentele de organizare si functionare a comisiilor permanente din cadrul preturii

Decizia CMC nr.7/30 din 23.10.2018 ”Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu trei și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău din anul 2018”

Decizia CMC nr.7/32 din 23.10.2018 ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local”

Decizia CMC nr.7/33 din 23.10.2018 ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, non-medicale specializate și servicii de protezare oculare”

Decizia CMC nr.7/34 din 23.10.2018 ”Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chișinău, procurate din sursele financiare ale bugetului local”

Decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Decizia CMC nr. 8/41 din 27 noiembrie 2018 „Cu privire la majorarea cu 20 la sută a salariilor cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău”

Dispoziția primarului general interemar nr.959-d 11 decembrie 2018 „Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova”