Skip to content
Orarul audienţelor

P R O G R A M   D E   A U D I E N Ţ Ă

Conducerea Preturii sectorului Ciocana

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

 

Sinilga ȘCOLNIC

Pretor

20

022 33-34-34

Luni:14:00 - 17.00
Marţi: 11:00-12:00
Vineri:10:00-11:00

 

Vicepretor

34

022 33-18-35

Luni:   de la 14:00
Marţi: 11:00-12:00

Secretar al preturii

22

022 33-18-31

Luni:   de la 14:00
Marţi: 11:00-12:00


Secţia administraţie publică locală

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


Alexandru Olarescu
şef secţie

12

022 33-19-30

Luni: 14:00-17:00

Diana Guzun
specialist principal

15

022 33-19-26

Zilnic:08:00-17:00

Veaceslav Ouș
specialist principal

Ludmila Artiomov
specialist superior

14

022 33-18-09

Luni:  14:00-17:00

 

Joi:      8:00-17:00

Luni:  14:00-17:00Secţia audienţă şi secretariat

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Irina Nunu
şef secţie

7

022 33-18-33

Luni:14:00-17:00
Marţi:10:00-12:00
Vineri:10:00-12:00
7

022 33-18-15

Luni: 14:00-17:00
Zilnic: 9:00-15:00


Secţia social – economică

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Galina Marta
şef secţie

29

022 33-93-77

Luni: 14:00- 17:00
Marţi: 9:00-12:00

Andrei Rotaru
specialist principal

Silvia Guțu
specialist superior

30

022 33-92-77

Luni: 14:00-17:00
Marți: 9:00-12:00

Luni: 14:00-17:00
Marți: 9:00-12:00


Secţia cultură, tineret şi sport

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

 

Adelaida Boico
şef secţie

 

36

 

022 33-18-29


Zilnic: 8:00-17:00

Mihail Răsoi
specialist principal

 

23

 

022 33-18-28

Luni:14:00-17:00

Joi: 14:00-17:00

Iurie Ursu
specialist principal

 

6

 

022 33-18-39

 

Zilnic: 8:00-17:00


Serviciul arhitectură şi construcţii

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Nicolae Paiu
şef secţie


28


022 33-19-29


Luni: 14:00-17:00

 

27

022 33-18-24

Luni: 14:00-17:00
Miercuri: 9:00-12:00

Galina Nica
specialist principal

26

022 33-55-73

Luni: 14:00-17:00
Vineri: 14:00-17:00

Sergiu Malic
specialist superior

26

022 33-55-73

Luni: 14:00-17:00
Vineri: 14:00-17:00


Secţia locativ-comunală

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Valeriu Prihodico
şef secţie

10

022 33-18-08

Luni:14:00-17:00

Maria Plămădeală - Badia
specialist principal

Lucia Maxim
specialist principa

9

022 33-19-96

 

022 33-18-02

Luni:14:00-17:00

Diana Rotaru
specialist superior

Tudor Varatic
specialist principal

11

022 33-18-13


022 33-86-85


Luni:14:00-17:00


Serviciul juridic

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Viorel Burlacu
șef serviciului

Mariana Prepeleac
specialist superior

24

022 33-18-04

Luni:14:00-17:00


Joi:14:00-17:00


Serviciul resurse umane

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


specialist principal


32


022 33-19-37


Zilnic: 8:00-17:00


Serviciul contabilitate

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

şef secţie

8

022 33-98-47

Zilnic: 8:00-17:00

Evdochia 
Ciubaşenco
şef interimar

25

022 33-18-07

Zilnic: 8:00-17:00

contabil-casier

8

022 33-98-47

Zilnic: 8:00-17:00