Skip to content
Orarul audienţelor

P R O G R A M   D E   A U D I E N Ţ Ă

Conducerea Preturii sectorului Ciocana

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

 

Sinilga ȘCOLNIC,

pretor

20

022 33-34-34

Luni: de la 14:00
Marţi:11:00–12:00
Vineri:10:00–11:00

 

Vicepretor

34

022 33-18-35

Luni:   de la 14:00
Marţi:  11:00 – 12:00

secretar al preturii

22

022 33-18-31

Luni:   de la 14:00
Marţi:  11:00 – 12:00


Secţia administraţie publică locală

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


Alexandru Olarescu,
şef secţie

12

022 33-19-30

Luni: 14:00– 17:00

Diana Guzun,
specialist principal

15

022 33-19-26

Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 8:00 - 12:00

Ludmila Artiomov,
specialist superior

Ecaterina Ostap,
specialist principal

 

14

 

022 33-18-09

 

Luni:   14:00 – 17:00
Joi:8:00 – 17:00

 Secţia audienţă şi secretariat

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


şef secţie,
Irina Nunu

7

022 33-18-33

Luni:  14:00– 17:00
Marţi: 10:00 - 12:00
Vineri: 10:00 - 12:00
7

022 33-18-15

Luni: 14:0017:00
Zilnic: 9:00 - 15:00


Secţia social – economică

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Galina Marta,
şef secţie

29

022 33-93-77

Luni: 14:00– 17:00
Marţi: 9:00 - 12:00

 

30

022 33-92-77

Luni: 14:00 -17:00
Joi:   8:00  - 12:00


Secţia cultură, tineret şi sport

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

 

Adelaida Boico
şef secţie

 

36

 

022 33-18-29


Luni: 14:00 – 17:00
Zilnic:  8:00 – 17:00

Mihail Rasoi
specialist principal

 

23

 

022 33-18-28

 

Zilnic: 8:00 - 17:00

Iurie Ursu
specialist principal

 

6

 

022 33-18-39

 

Zilnic: 8:00 - 17:00


Serviciul arhitectură şi construcţii

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


şef secţie


28


022 33-19-29


Luni: 14:00 – 17:00

 

27

022 33-18-24

Luni: 14:00 – 17:00
Miercuri: 9:00 – 12:00

Nicolae Paiu,
şef secţie

26

022 33-55-73

Luni: 14:00 – 17:00

Galina Nica,
specialist superior

26

022 33-55-73

Luni: 14:00 – 17:00

 


Secţia locativ-comunală

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

Valeriu Prihodico,
şef secţie

10

022 33-18-08

Luni: 14:0017:00

Maria Plămădeală - Badia,
specialist principal

Lucia Maxim
specialist principa

 

9

 

022 33-19-96

 

022 33-18-02

 

Luni:14:00 – 17:00

Diana Rotaru,
specialist superior

Tudor Varatic
specialist principal

 

11

 

022 33-18-13


 

Luni:14:00 – 17:00


Serviciul juridic

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


șef serviciului

Mariana Prepeleac
specialist superior

24

022 33-18-04

Luni:14:00 17:00


Serviciul resurse umane

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa


specialist principal


32


022 33-19-37


Zilnic: 8:00 - 17:00


Serviciul contabilitate

Numele,
funcţia

Biroul

Telefonul

Audienţa

şef secţie

8

022 33-98-47

Zilnic: 8:00 – 17:00

Ciubaşenco Evdochia,
şef interimar

25

022 33-18-07

Zilnic: 8:00 – 17:00


contabil-casier

8

022 33-18-17

Zilnic: 8:00 – 17:00