Skip to content
Salubrizarea continuă

12 februarie 2019

La indicațiile pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, serviciile municipale din sector efectuează următoarele lucrări: Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi cu 38 de muncitori și 6 unități de transport, salubrizează și evacuează gunoiul din urnele și măturarea mecanizată a aleii bd.Mircea cel Bătrîn cât și salubrizarea terenului și curățarea urnelor din str.Alecu Russo. De asemenea încărcarea gunoiului menajer în unitate specializată din str.Meșeterul Manole, str.Uzinelor, str.Varnița, str.Lunca Bâcului și pe str.Petru Zadnipru evacuarea crengilor. Continuă efectuarea lucrărilor de doborâre a arborilor fără turn, evacuarea crengilor, lemnului din Parc-Pădure „Râșcani”, curățarea arborilor cu turnul din str.Maria Dragan nr.6, 8, str.Otovasca cât și defrișarea suprafețelor împădurite, curățirea arbuștilor, arborilor din scuarul str.Ginta Latină.

Poze la subiect: