Skip to content
Salubrizarea continuă

11 februarie 2019

Pretura sectorului Ciocana, monitorizează în teritoriu, organizarea și coordonarea activităților serviciilor specializate în efectuarea lucrărilor de salubrizare. Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 cu 20 de muncitori și 2 unități de transport, salubrizează stațiile de așteptare a transportului urban,trecerile de pietoni, treptele de acces, platourile de acumulare a gunoiului menajer. De asemenea curățarea și evacuarea gunoiului menajer de pe terenurile municipale din str.Petru Zadnipru nr.4/2 și str.Maria Dragan.
Lucrările de salubrizare continuă.

Poze la subiect: