Skip to content
Efectuarea lucrărilor de salubrizare

08 februarie 2019

Pretura sectorului Ciocana, monitorizează în teritoriu, organizarea și coordonarea activităților serviciilor specializate în efectuarea lucrărilor de salubrizare.
Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi cu 37 de muncitori și 5 unități de transport, salubrizează și evacuează gunoiul din urnele aleii bd.Mircea cel Bătrîn și str.Mihail Sadoveanu, str.Vadul lui Vodă. Totodată în scuarul din str.Ginta Latină continuă curățarea arborilor, arbuștilor și defrișarea suprafețelor împădurite. De asemenea se efectuează curățarea arborilor cu turnul din str.Maria Drăgan nr.6, nr.8, str.Otovasca colț str-la Uzinelor.
Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 salubrizează stațiile de așteptare a transportului urban,trecerile de pietoni, platourile de acumulare a gunoiului menajer. De asemenea salubrizarea terenurilor municipale din str.Voluntarilor, str.Bucovina, str.Nicolae Milescu Spătarul.
Î.M. Regia „Exdrupo” efectuează lucrări de plombare cu asfalt rece pe strada Studenților (zona parc-pădure). De asemenea se efectuează salubrizarea manuală a str.Mihail Sadoveanu și curățarea canalizării pluviale din str.Otovasca.

Poze la subiect: