Skip to content
Masă rotundă cu agenții economici

07 februarie 2019

În data de 07.02.1019, la indicația pretorului sectorului Ciocana, doamna Sinilga ŞCOLNIC, a fost organizată o masă rotundă la care au participat agenții economici, proprietarii unităţilor de comerţ staţionare provizorii (gherete), reprezentanții preturii, administrației centrale şi a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din Ciocana.
Scopul întrunirii a fost de a comunica celor prezenţi că Pretura sectorului Ciocana este dispusă pentru a dezvolta relaţii de colaborare cu mediul de afaceri în vederea informării acestora despre prevederile cadrului legal în vigoare vizând mai multe domenii de interes comun, inclusiv domeniul comerţului, valorificarea propunerilor şi direcţionarea acestora către factorii de decizie sau executori. La fel, a fost adusă la cunoștință una din intenţiile administraţiei preturii de a antrena mediul de afaceri în procesul de realizare a programelor/proiectelor de dezvoltare a sectorului.
Totodată, agenţii economici au fost atenţionaţi asupra neadmiterii practicilor comerciale incorecte, asigurării respectării interdicțiilor și cerințelor privind desfășurarea activității de comerț stipulate în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia CMC nr.10/2 din 09.10.2017.
Mesajul principal a fost: „În comun să contribuim la crearea unui sector modern, curat, cu o infrastructură comercială bine stabilită!