Skip to content
Efectuarea lucrărilor la spațiile verzi

07 februarie 2019

Pretura sectorului Ciocana, monitorizează în teritoriu, organizarea lucrărilor efectuate de către Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, unde astăzi cu 37 de muncitori și 6 unități de transport, salubrizează și evacuează gunoiul din urnele aleii bd.Mircea cel Bătrîn și str.Meșterul Manole, str.Voluntarilor, str.Maria Dragan, str.Lunca Bîcului și str.Varnița.
Totodată în scuarul din str.Ginta Latină continuă curățarea arborilor, arbuștilor și defrișarea suprafețelor împădurite. De asemenea continuă efectuarea lucrărilor de defrișare a suprafețelor împădurite cu evacuarea crengilor și a lemnului din Parc-Pădure „Râșcani”, curățarea arborilor cu turnul din bd.Mircea cel Bătrîn, str.Voluntarilor nr.18/3, str.Otovasca.

Poze la subiect: