Skip to content
Lucrări de salubrizare

05 februarie 2019


Astăzi, serviciile municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:
Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi cu 37 de muncitori și 5 unități de transport, salubrizează și evacuează gunoiul din urnele aleii bd.Mircea cel Bătrîn și str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo. Tot odată în scuarul din str.Ginta Latină se curăță arborii, arbuștii și defrișarea suprafețelor împădurite. De asemenea continuă efectuarea lucrărilor de defrișare a suprafețelor împădurite cu evacuarea crengilor și a lemnului din Parc-Pădure „Râșcani”, curățarea arborilor cu turnul din Ginta Latină nr.21/1, str.Otovasca colț str-la Uzinelor și str.Alecu Russo nr.51/2.
Î.M. Regia „Exdrupo” efectuează lucrări de plombare cu asfalt rece pe traseul Chișinău-Tohatin-Budești. De asemenea se efectuează salubrizarea mecanizată cu tehnica specializată a str.Lunca Bîcului, str.Uzinelor, str.Otovasca, str.Mihail Sadoveanu, atât și curățarea canalizării pluviale pe str.Otovasca.

Poze la subiect: