Skip to content
Comisia sanitară

02 noiembrie 2018

La data de 02.11.2018, ora 11.00 s-a desfășurat ședința Comisiei sanitare pentru controlul ordinii sanitare cu participarea membrilor comisiei și șefilor serviciilor descentralizate din teritoriu.
În cadrul ședinței s-a discutat asupra stării sanitare din sector și măsurile de redresare a situației. Domnul Valeriu Prihodico, șef al secției locativ-comunală, vicepreședintele comisiei a prezintat informația referitoare la starea sanitară a sectorului și rezultatul inspectării sectorului în data de 02.11.2018.
În cadrul raidului a Comisiei sanitare pentru controlul ordinii sanitare, au fost - inspectate 21 străzi: bd. Mircea cel Bătrân, Ginta Latină, Igor Vieru, Petru Zadnipru, N.Milescu-Spătarul, Mihail Sadoveanu, Prof. Ion Dumeniuc, Vadul lui Vodă, Sargidava, Maria Drăgan, V.Vărzaru, Budești, Podul Înalt, Grigorescu, Otovasca, Voluntarilor, Ișnovăț, Uzinelor, Varnița, Transnistria, Meșterul Manole și 43 institutii de invățămînt, organizații, agenți economici.
Domnul Sergiu Patrașcu, șef, al secției securitate publică, Inspectoratul de Poliție Ciocana, membrul Comisiei informat că în perioada de referință, au fost întocmite 22 procese-verbale contravenționale în baza art.181 a Codului Contravențional. S-au trasat măsurile pentru fiecare serviciu public implicat in procesul de salubrizare.