Skip to content
Compensaţii pentru plata resurselor energetice

23 august 2018

Pretura sectorului Ciocana informează că persoanele care au beneficiat de compensația la plata resurselor energetice și a serviciilor comunale în perioada rece 2017-2018, în cazul în care venitul global nu depășește 3000 lei per persoană și componența familiei a rămas fără schimbări, vor depune cerere de confirmare privind acordarea de compensații pentru plata resurselor energetice în sezonul 2018-2019.
Acordarea de compensații se efectuează conform Regulamentului privind compensarea resurselor energetice persoanelor defaforizate din mun. Chișinău aprobat prin decizia CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017.
Recepționarea actelor de la solicitanții de compensații la plata resurselor energetice și a serviciilor comunale va fi organizată de către:
-întreprinderile municipale de gestionarea a fondului locativ, la gestionarii fondului de locuințe(Asociațiile de Coproprietari în Condominiu,Asociațiile proprietarilor locuințelor și blocurile locative departamentale) pentru cetățenii care locuiesc în blocurile locative gestionate de către acestea.
-pretura sectorului Ciocana pentru cetățenii care locuiesc în sectorul particular.
Persoanele care nu au beneficiat de compensație pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2017-2018 , vor înainta cerere – tip cu anexarea următoarelor acte:
1.Buletinul de identitate (copie).
2.Adeverința de naștere a copiilor (copie).
3.Certificatul despre starea civilă eliberat de către Oficiul Stării Civile (copie).
4.Actul ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului.
5.Certificat privind persoanele înregistrate în locuință eliberat de către Agenția Servicii Publice și extrasul din fișa de evidență a locuinței.
5.Facturile despre plata la serviciile comunale și resursele energetice pentru ultima lună pînă la depunerea cererii.
6.Certificatul privind veniturile pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii , iar pentru șomerii de lungă durată- certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă ( original).
7.Certificatul privind mărimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii eliberat de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale, sau copia legitimației cu privire la mărimea pensiei pentru pensionari, persoanele cu dizabilități.
8.Avizul de ședere ( tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii. 9.În cazul în care pachetul de acte depuse va fi incompet, cererea va fi respinsă.