Skip to content
Carnete de muncă vor fi digitalizate

24.07.2018

CTAS sect. Ciocana a iniţiat procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999, pentru persoanele care nu au atins încă vârsta de pensionare şi nu primesc pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă (agenţi economici ). Persoanele fizice, neîncadrate în câmpul muncii, sunt în drept să prezinte individual la CTAS din raza domiciliului, carnetul de muncă aflat în posesie în original, pentru scanare şi completarea informaţiei din conturile personale cu datele despre activitatea de muncă realizată până la 01.01.1999. Termen limită: 15 decembrie 2018.

Contacte: 022-40-72-46, (36), (25), (44)

Adresa ( biroul) : str. Meşterul Manole 12 A, bir.101

Administraţia CTAS