Skip to content
Ședința de lucru

05.07.2018

Pretura sectorului Ciocana în baza recomandărilor din cadrul ședinței Colegiului Consultativ a Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat din 28 iunie 2018, a organizat la data de 05.07.2018 o ședință comună cu Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Agenția ecologică Chișinău, Inspectoratul de Poliție Ciocana, IM Regia „Autosalubritate” și SRL „ABS” .

S-a discutat referitor la întreprinderii măsurilor de salubrizare și menținerea ordinii sanitare a teritoriului adiacent drumului de acces către Uzina de sortare și reciclare a SRL „ ABS ”din str. Uzinelor.

În urma abordării acestei teme s-a hotărât ca SRL „ABS”, împreună cu IM Regia „Autosalubritate”, vor întreprinde măsurile necesare de salubrizare a teritoriului menționat.

Inspectoratul de Poliție Ciocana va efectua razii de control a ordinii sanitare a terenurilor adiacente întreprinderilor din zona str. Uzinelor 205-211 și la caz vor încheia procese-verbale contravenționale în baza art. nr. 181 al Codului Contravențional.

Pretura sectorului Ciocana în colaborare cu SRL „ABS”, și IM Regia „Autosalubritate” va elabora schema de salubrizare a terenului propriu-zis.