Skip to content
Evacuarea gheretelor

18.04.2018

Vă aducem la cunoştinţă!

În conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 10/2 din 09.10.2017 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău”, gherete şi unităţile de comerţ ambulant din sector amplasate:

- pe străzile din centrul-istoric, pe bulevardele şi străzile principale: bd. Mircea cel Bătrîn, str. Alecu Russo, str. Igor Vieru, str. Petru Zadnipru, str. Prof. Ion Dumeniuc;

- pe terenurile aferente pieţelor comerciale;

- în scuaruri, parcuri, grădini publice;

- pe partea pietonală dintre benzile carosabile;-

- în zona aliniamentelor comunicaţiilor inginereşti, urmează să fie evacuate/reamplasate de către proprietarii acestora la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiilor de funcţionare şi a schemelor de amplasare. Despre acest fapt Pretura sectorului Ciocana informează proprietarii unităţii de comerţ ambulant prin scrisori de preîntâmpinare atenționând, că în cazul ne conformării cerinţelor stabilite, acestea vor fi evacuate forţat.