Skip to content
Ședința de lucru referitoare la amenajarea scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/1-31/4

01 martie 2018

La data de 28.02.2018 în cadrul Preturii sectorului Ciocana s-a desfășurat ședința de lucru referitoare la amenajarea scuarului din nemijlocita apropiere a blocurilor locative din bd. Mircea cel Bătrăn, 29/1 – 31/4.
La ședință au participat reprezentanții Preturii sectorului Ciocana, Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, Direcţiei generală locativ-comunale și amenajare, Î.M. „Lumteh”, Î.M. Pentru Servicii Locative Ciocana.
În urma discuțiilor s-a hotărît:

1. De a include amenajarea scuarului în proiectul bugetului civil „Propuneri de amenajarea terenului de joacă pentru copii din curtea blocurilor de locuinţe din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/1, 29/2, 29/3”, aprobat prin dispoziţia Primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1028-d din 31.10.2017 „Cu privire la implementarea proiectelor depuse spre finanțare prin intermediul bugetului civil în municipiul Chigindu pe anul 2017”;

2. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va elabora proiectul de amenajare complexă a scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/1 – 31/4 până la data de 01.04.2018;

3. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va înainta propuneri Consiliului municipal Chişinău de a aloca suma estimativă 1,5 mln lei pentru amenajarea complexă a scuarului din bd. Mircea cel Bătrân, 29/1 – 31/4 conform proiectului aprobat, precum şi transmiterea scuarului amenajat în gestiunea Î.M. „Asociaţia de gospodărie a spaţiilor verzi”;

4. Direcţia generală locativ-comunală și amenajare va coordona şi monitoriza lucrările de amenajare a scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, termen 01.06.2018.