Skip to content
Prelungirea termenului la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

28 februarie 2018

PRETURA SECTORULUI CIOCANA (mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3) anunţă prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
specialist principal, Secţia administraţie publică locală (temporar vacantă);
specialist superior, Serviciul juridic;
specialist superior, Secţia locativ-comunală.
În conformitate cu prevederile pct. 46 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, termenul - limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, va fi până la data de 12 martie 2018.
Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfășurarea concursului vor avea loc în cadrul Preturii sectorului Ciocana (mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3), telefon de contact: 022331937, bir. 32, Serviciul resurse umane.
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată în secţiunea – Posturi vacante.