Skip to content
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii

29 ianuarie 2018

Stimaţi colaboratori ai procuraturii!
Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale al lucrătorului în procuratură, Vă mulțumim pentru devotamentul de care dați dovadă și responsabilitatea asumată.
Fiind una din verigile esenţiale ale sistemului de ocrotire a ordinii de drept, Procuratura depune un efort enorm în lucrul de combatere a criminalităţii, asigură protecţia drepturilor cetăţenilor şi intereselor statului, respectarea legalităţii în toate sferele vieţii.
Vă dorim sănătate, împliniri personale, noi realizări profesionale, stimă din partea apropiaților și cetățenilor noștri.
Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii.