Skip to content
ANUNȚ

23 noiembrie 2017

Stimaţi cetăţeni!

În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului sectorului Ciocana, conform dispoziţiei primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.959-d din 29 septembrie 2017 „Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă” și dispoziției pretorului sectorului Ciocana nr.01-10/59 din 06 octombrie 2017 a fost aprobat Programul de organizare și desfășurare a acțiunilor de amenajare și salubrizare a teritoriului sectorului Ciocana pentru perioada 02.10.2017-15.12.2017.
Pretura sectorului Ciocana vine cu un îndemn către toți locuitorii sectorului Ciocana, gestionarii fondului locativ, conducătorii întreprinderilor și instituțiilor, colectivelor de pedagogi și elevi, agenților economici să participe la lucrările de salubrizare a teritoriului sectorului, a teritoriului adiacent blocurilor administrative și locative, instituţiilor preşcolare şi preuniversitare.
Totodată, menționăm că se interzice arderea frunzişului, gunoiului și deşeurilor vegetale.
Responsabili de respectarea acestor cerinţe sunt gestionarii fondului locativ, conducătorii instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, organizaţiilor, întreprinderilor şi agenţii economici din teritoriu, indiferent de forma de proprietate.