Skip to content
Consiliul pentru protecţia drepturilor minorilor

5 octombrie 2017

În incinta Preturii sectorului Ciocana, pe data de 4 octombrie 2017, la ora 14.00, a avut loc şedinţa Consiliului pentru protecţia drepturilor minorilor. Educaţia copiilor minori rămîne o problemă serioasă în circumstanţele vieţii cotidiene. O influenţă negativă asupra comportamentului minorilor o are mediul nefavorabil din sînul familiei: alcoolismul, narcomania, şomajul. În cadrul şedinţei au fost propuse unele soluţii de ameliorare a stării existente. La ședință s-a mai discutat despre:
1. acordarea abonamentelor gratuite la transportul public copiilor din familii defavorizate;
2. raportul activității directorului adjunct pentru educație privind protecția drepturilor copilului în liceul „Mihail Berezovschi”.