Skip to content
Şedinţa de lucru

28 august 2017

Vineri 25.08.2017 în incinta Pretura sectorului Ciocana, a avut loc şedinţa de lucru cu gestionarii fondului locativ din sector. În cadrul şedinţei au fost abordate următoarele probleme:
1. Pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2017-2018: a) s-a reamintirea despre dispoziţia Primarului general al municipiului Chişinău şi a Pretorului sectorului Ciocana nr.01-10/31 din 06.06.2017 „Cu privire la pregătirea gospodăriei locativ-comunale către sezonul rece 2017-2018” despre finisarea lucrărilor către data de 30.09.2017; b) măsuri care necesită de a fi întreprinse în perioada pregătirii blocurilor locative, conform planului elaborat.
2. Lucrul cu populaţia la compartimentul achitărilor serviciilor comunale.
3. Lucrările de salubrizare şi amenajare a teritoriilor adiacente blocurilor locative (cosirea vegetaţiei, evacuarea obiectelor de uz casnic de la blocurile locative, spălarea şi dezinfectarea camerelor de acumulare a deşeurilor menajere, curăţirea copertinei de la intrările în blocurile locative, lângă fundamental blocurilor locative cresc diferiţi puieţi care necesită de a fi înlăturaţi, deratizarea şi dezinsecţia subsolurilor blocurilor locative, lichidarea gardurilor improvizate din diferite obiecte, reparaţia rampelor la camerele de evacuare a deţeurilor menajere de la blocurile locative, ş.a.)
4. Întreprinderea măsurilor de evacuare a crengilor rămase, în urma consecinţelor intemperiilor din 20-21.04.2017( neadmitere arderii crengilor şi vegetaţiei uscate). În acest context, pretura sectorului Ciocana îndeamnă societatea civilă din sector să contribuie la salubrizarea, amenajarea şi menţinerea ordinii sanitare a teritoriilor adiacente blocurilor locative.