Skip to content
Şedinţa de lucru

24 august 2017

Miercuri 23.08.2017, ora 16.00, în incinta Preturii sectorului Ciocana, a avut loc şedinţa grupului de lucru constituită în baza dispoziţiei Primarului general interimar al municipiului Chişinău Nistor GROZAVU, nr. 793-d din 23.08.2017, „Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru evaluarea situaţiei la şantierul de construire pe terenul cu nr. cadastral 0100313.507 din str. Nicolae Milescu Spătarul”.
La şedinţă au fost prezenţi:
 Petru CORDUNEANU – deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 Victor POLEACOV – consilier municipal din partea PSRM în CMC;
 Ruslan SAACHIAN – şef al Inspectoratului de Poliţie Ciocana;
 Oleg MAEVSCHI – reprezentant în teritoriu al Direcţiei generale arhitectură urbanism şi relaţii funciare;
 Colaboratorii serviciului arhitectură şi construcţii;
 Locatarii blocului locativ din str. Nicolae Milescu Spătarul, 23;
S-a discutat despre situaţia creată la şantierul de construire din str. Nicolae Milescu Spătarul, 27 şi nerespectarea de către S.R.L. „Adero-Impex” a prevederilor dispoziţiei nr. 103- d din 07. 02.2017, prin care au fost sistate lucrările de construire şi valabilitatea autorizaţiei de construire. S-a decis, să fie convocată o altă şedinţă din motiv că n-au fost prezenţi toţi membrii grupului de lucru menţionaţi în dispoziţie şi să mai fie invitaţi, beneficiarul construcţiei S.R.L. „Adero-Impex”, jurişti în domeniu şi un reprezentant al Inspecţiei de Stat în Construcţiei.