Skip to content
Seminar informativ

9 august 2017

Marți 08.08.2017, ora 10.00, în incinta Preturii sectorului Ciocana, a avut loc un seminar cu gestionarii fondului locativ cu tematica: Impozitarea bunurilor imobiliare, cu participarea reprezentanților Direcția deservire fiscală Rîșcani. În cadrul seminarului au fost abordate și alte probleme:
1 Particularitățile impozitării veniturilor obținute de la transmiterea în locațiune a locuințelor.  
2 Obligațiunea și corectitudinea prezentării formei BIJ 17.
Concomitent gestionarilor fondului locativ s-a adus la cunoștința, că persoanele fizice, care au încheiat contracte de locațiune (arendă) sunt obligate, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Inspectoratul Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Aceste persoane vor achita un impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.
Participanților la seminar li s-au repartizat pliante privind conformarea la prevederile legislației fiscale