Skip to content
În atenția locuitorilor

25 iulie 2017

Direcția de poliție a municipiului Chișinău aduce la cunoștința populației, că odată cu perioada estivală, în capitală au fost observate mai multe locuri, unde cresc haotic plante de cînepă sălbatică. Conform prevederilor art.10 – (1) din Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, persoanele autorizate să cultive macul somnifer, cînepa, arbustul coca încheie cu comitetul contracte de cultivare și în termenul stabilit de el, sunt obligate să nimicească resturile și deșeurile acestor plante. (2) Proprietarul, posesorul ori beneficiarul de teren este obligat să nimicească plantele nominalizate la alin. (1) care cresc spontan pe terenul lui. În scopul combaterii cazurilor de trafic și consum al substanțelor stupefiante, ne adresăm către cetățeni, ca în situația depistării plantelor, să anunțe ofițerii de poliție.