Skip to content
Ziua profesională a funcționarului public

23 iunie 2017


Vă felicităm cu prilejul zilei profesionale a funcţionarului public! Instituirea acestei sărbători este o confirmare a importanţei rolului funcţionarului public în fortificarea și dezvoltarea statului, ceea ce depinde în mare măsură atît de capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme cît și de aptitudinea de a lua decizii şi de a-și asuma o responsabilitate civică. Suntem ferm convinși că instituirea acestei minunate sărbători va constitui un izvor nesecat de energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene. Transmitem tuturor funcţionarilor publici cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi şi Vă dorim sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară, succese mari şi noi în împlinirea misiunii de servire a ţării noastre!