Skip to content
Ședinţa de lucru

12 iunie 2017


Vineri, 09.06.2017, în incinta Preturii sectorului Ciocana, a avut loc ședința de lucru cu gestionarii fondului locativ, cu participarea reprezentanților Inspectoratului de poliție din sector.
În cadrul ședinței au fost abordate următoarele probleme:
1. pregătirea fondului locativ către sezonul rece 2017-2018:
 aducerea la cunoștință a dispoziției Pretorului sectorului Ciocana nr.01-10/31 din 06.06.2017 „Cu privire la pregătirea gospodăriei locativ-comunale către sezonul rece 2017-2018”;
 măsurile care necesită de a fi întreprinse în perioada pregătirii blocurilor locative, conform planului elaborat.
2. întreprinderea măsurilor de evacuare a crengilor în urma consecințelor intemperiilor din 20-21.04.2017;
 cosirea vegetației;
 neadmiterea arderii crengilor și vegetației uscate în perioada caniculară.
3. lucrul cu populația, în conlucrare cu furnizorii pentru reducerea datoriilor la serviciile locativ-comunale:
 pașaportizarea blocurilor locative;  
 graficul adunărilor generale pe asociații (APLP, ACC, CCL);
 prezentarea dărilor de seamă a adunărilor GFL;
 salubrizarea teritoriilor adiacente blocurilor locative .
În acest context, Pretura sectorului Ciocana îndeamnă societatea civilă din sector să contribuie activ la salubrizarea, amenajarea şi menținerea ordinii sanitare a teritoriilor adiacente ale blocurilor locative.

Poze la subiect: 

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor interimar
Sinilga Şcolnic

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34

Cine e online

Avem 26 vizitatori online