Skip to content
Legile
Pretura sectorului Ciocana activează conform următoarelor acte normative
• Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

 

• Legea privind Statutul Municipiului Chişinău nr. 431-XIII din 19.04.1995

 

• Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

 

• Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994

 

• Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000

 

• Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000

 

• Efectuarea expertizei valorice a documentelor

 

• Eliberarea extraselor din deciziile şi dispoziţiile din arhiva Preturii la cererea cetăţenilor

 

• Efectuarea audienţei şi consultării cetăţenilor din sector în zilele şi orele stabilite
Mai multa informatie referitor la legi puteti gasi aici