Skip to content
Diverse

Includerea cetăţenilor în

Cooperativa de Construcţie a Garajelor (CCG)

 

(în conformitate Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.365 din 06.04.1998 „Cu privire la aprobarea Statutului – model al Cooperativei de Construcţie a Garajelor şi a Statutului – model al asociaţiei proprietarilor de garaje”; decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”)


Actele necesare:

 

Cererea (model în anexă);

Copia buletinului de identitate;

Copia paşaportului tehnic a automobilului;

Copia certificatului de deces (după caz);

Copia hotărîrii instanţei de judecată (după caz);

Extras din procesul-verbal al adunării generale (împuterniciţilor) ai CCG_______, privind includerea în cooperativă.

 

NOTĂ:  La prezentarea copiilor se prezintă  şi documentele în original.


Remarcă: Includerea în   CCG se efectuează de adunarea generală (împuterniciţilor) CCG, cu aprobarea procesului verbal al adunării prin Dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana.


Actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, Secţia locativ comunală, bir. 9,10,11 (în orele de audienţă).  Telefoane de contact: 33-18-08; 33-18-02;33-19-96.