Skip to content
Diverse

Excluderea cetăţenilor din
Cooperativa de Construcţie a Garajelor (CCG)

 

(în conformitate Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.365 din 06.04.1998 „Cu privire la aprobarea Statutului – model al Cooperativei de Construcţie a Garajelor şi a Statutului – model al asociaţiei proprietarilor de garaje”; decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”)

Actele necesare( în original şi copie):

  1. Cererea tip;
  2. Buletinul de identitate;
  3. Certificatul de deces (după caz);
  4. Hotărîrea  instanţei de judecată  (după caz);
  5. Extras din procesul-verbal al adunării generale (împuterniciţilor) ai CCG_______, privind retragerea calităţii de membru al CCG.

Actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, Secţia audienţă şi secretariat pentru evidenţă , bir. 7, tel.33-18-15.

Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir. 9,10,11 (în orele de audienţă).  Telefoane de contact: 33-18-08; 33-18-02,33-19-96.

 

Remarcă: Excluderea din CCG se efectuează de adunarea generală  (împuterniciţilor) CCG, cu aprobarea procesului verbal al adunării prin Dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana.