Skip to content
Diverse

Trecerea părţii sociale

în cadrul Cooperativelor de Construcţie a Locuinţelor (CCL)

(în conformitate cu Hotărîrea Sovietului Miniştrilor a RSSM nr.338 din 08.10.1984 „Cu privire la aprobarea Statutului – model al Cooperativelor de construire al Locuinţelor din RSSM” şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”)

 

 

Actele necesare (în copie şi original):

Cerere tip

Extras din fişa locuinţei;

Extras din tabelul nominal;

Extras din procesul verbal al adunării generale (împuterniciţilor) a CCL privind trecerea parţii sociale;

Buletinele de identitate a membrilor maturi;

Certificatele de naştere a persoanelor minore;

Certificatul de deces (după caz);

Certificatul de căsătorie / divorţ;

Hotărîrea instanţei de judecată (după caz);

Acordul în scris a membrilor maturi la trecerea părţii sociale în cadrul CCL;

Bonul de repartiţie.

NOTĂ: Cererea tip şi actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, Secţia audienţă şi secretariat, bir. 7,8, tel 33-18-15.

Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir. 9,10.11 (în orele de audienţă).  Telefoane de contact: 33-18-08; 33-18-02; 33-19-96; 33-86-85.

Remarcă: Trecerea părţii sociale în cadrul CCL se efectuează de adunarea generală a împuterniciţilor CCL, cu aprobarea procesului verbal al adunării prin Dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana.