Skip to content
Diverse

Modificarea contractelor de închiriere a spaţiilor locative

 

(în conformitate cu Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova, nr.306   din 03.06.1983 şi decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a preturilor de sector”)

 

Actele necesare (în copie şi original):

 1. Cerere tip
 2. Extras din fişa locuinţei;
 3. Extras din tabelul nominal;
 4. Buletinele de identitate a membrilor maturi;
 5. Certificatele de naştere a persoanelor minore;
 6. Certificatul de deces (după caz);
 7. Certificatul de căsătorie / divorţ;
 8. Hotărârea instanţei de judecată (după caz);
 9. Acordul în scris a membrilor maturi la modificarea contractului de închiriere a spaţiului locativ;
 10. Certificat de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău privind deţinerea imobilului în raza municipiului Chişinău;
 11. Ordinului de repartiţie.

Cererea tip  şi actele nominalizate se prezintă la Pretura de sector, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3, Secţia audienţă şi secretariat, bir. 7, 8  tel 33-18-15.
Consultaţii - Secţia locativ-comunală, bir. 9,10,11 (în orele de audienţă).  Telefoane de contact: 33-18-08; 33-18-02; 33-19-96.

Remarcă: Modificarea contractelor de închiriere a spaţiului locativ se efectuează prin Dispoziţia Pretorului sectorului Ciocana