Skip to content
Proiecte investitionale in derulare

Proiecte investiţionale în derulare
in sectorul Ciocana

 

 

Nr. D/o

Denumirea proiectului

Adresa

1.

Construcţia Centrului de agrement pentru copii cu dezabilităţi

str. M. Sadoveanu, 1
( grădiniţa nr.179).

2.

Construcţia Azilului pentru bătrîni

str. N. Spătarul Milescu

3.

Construcţia Oficiului Stare Civilă

bd. Mircea cel Bătrîn, 19

4.

Construcţia complexului modern de agrement pentru copii

bd. Mircea cel Bătrîn, 25

5.

Construcţia monumentului lui Mircea cel Bătrîn

bd. Mircea cel Bătrîn, 1

6.

Proiectarea şi realizarea proiectului de amenajare a centrului sectorului

intersecţia bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ginta Latină, str. Alecu Russo

7.

Proiectarea şi construcţia stadionului de standarde europene

str. Ginta Latină, 12.

8.

Construcţia  a 3 complexe sportive moderne

în sector

9.

Reorganizarea şcolilor nr. 26 şi nr. 27 în Liceu Sportiv

str. Aleco Russo, 57

10.

Proiectarea zonei de  agrement

pădure - parc  Rîşcani – Ciocana

11.

Construcţia  Centrului comercial distractiv
Megapolis Mall

bd. Mircea cel Bătrîn, 58

12.

Construcţia  Centrului comercial
Alina Electonic

str. Alecu Russo, 26

13.

Construcţia  Centrului comercial cu cinematograf

bd. Mircea cel Bătrîn, 14

14.

Construcţia a 8 parcări auto în multe niveluri

în sector

15.

Mansardarea preturii

bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3

16

Mansardarea blocurilor locative

în sector

17.

Construcţia              blocuri locative

în sector