Skip to content
Proiecte investitionale 2007-2010

PROIECTE    INVESTIŢIONALE
propuse pentru evaluare în cadrul Programului municipal de investiţii  capitale
pe termen mediu 2007-2010

 

 

Denumirea

 

Perioada

 

1.Servicii de stat cu destinaţii generale

 

1.1. Construirea acoperişului din ţiglă metalică (clădirea Preturii sectorului Ciocana).

2007

1.2. Reparaţia fasadei blocului administrativ al preturii.

2007

1.3. Reparaţia curentă a interiorului blocului administrativ.

2007

1.4. Procurarea mobilierului în pretură.

2007

1.5. Reparaţia sistemului de reţele inginereşti în clădirea preturii.

2007

 

2. Măsuri instructiv-metodice

 

2007-2008

2.1. Stagii, seminare, conferinţe.

 

2.2. Editarea materialelor informativ-ilustrative despre sectorul Ciocana.
2.3. Elaborarea şi  întocmirea  agendei telefonice de sector.

2007-2008

 

3. Informatizare şi automatizare

 

3.1. Montarea minicentrului telefonic în blocul administrativ al preturii.

2007

3.2. Dotarea secţiilor preturii cu birotică  ( copiator, computere, scaner, CD-
writer, imprimantă color, memorie portativă (flash), discuri, dischete,
cartuşe cu jet de cerneală sau laser,  hârtie  etc.).

2007

3.3. Formarea reţelei electronice locale a preturii.

2007-2009

3.4. Conectarea sistemului electronic al preturii la reţeaua primăriei.

2007-2009

3.5. Elaborarea Bazei de date „Evidenţa caselor particulare din sectorul
Ciocana”.

2007

3.6. Elaborarea Bazei de date privind rezultatele tuturor alegerilor.

2007

3.7. Elaborarea Bazei de date pentru serviciul personal.

2007

3.8. Elaborarea Bazei de date a agenţilor economici care practică activitatea
antreprenorială în sector.

2007

3.9. Elaborarea site-ului Preturii sectorului Ciocana.

2007

 

4. Dezvoltarea sferei sociale

 

4.1. Organizarea cantinelor sociale.

2007-2010

4.2. Construcţia blocurilor de asistenţă medicală ( spital, maternitate, etc.).

2007-2010

4.3. Procurarea sau construcţia taberei de odihnă în oraşul Vadul–lui-Vodă
pentru copiii din sectorul Ciocana.

2007

4.4. Construcţia şcolii şi grădiniţei în „cartierul nou” după str. Prof. Ion
Dumeniuc.

2007-2010

4.5. Continuarea lucrărilor de construcţie a Oficiului Stării Civile Ciocana.

2007

 

5. Construcţia edificiilor cultural-sportive

 

5.1. Construcţia complexului sportiv cu bazin în preajma Liceului
„M. Berezovschi”

2007-2009

5.2.Edificarea compoziţiei sculpturale „Voievodul Mircea cel Bătrân” şi
amenajarea teritoriului adiacent.

2007-2009

5.3. Construcţia stadionului din str. G. Latină, 12,  cu - 5000 locuri.

2007-2010

5.4. Construcţia unei săli polivalente cu bazin de înot - 25 m şi sălii sportive
din str. G. Latină, 9, în  locul parcării  auto existente.

2007-2010

5.5. Construcţia şcolii de arte.

2007-2010

5.6. Construcţia unui cinematograf.

2007-2010

 

6. Măsuri tehnico-edilitare

 

Canalizare
6.1. Construcţia canalizării fecaloide pe următoarele străzi:
- str. Otovasca               - 50 m.l.;
- str. Călătorilor             -970 m.l.;
- str. Budeşti                  -700m.l.;
- str. L. Rebreanu             -2500 m.l.;
- str. Cărămidarilor          - 600 m.l.
- str. Uzinelor, 170-180   - 250 m.l.
- str. Uzinelor, 25-167     - 2800 m.l.;
- str. Movileni                  - 550 m.l.
- str. Ratuş                       – 650 m.l.
- str. Grigorescu               -270 m.l.
- str. Coloniţa                   -250 m.l.

 

2007-2009

Gazificare
6.2. Gazificarea blocurilor locative din : str. M. Sadoveanu, 22/3, 26/1, 26/2,
26/3; din str .M. Drăgan, 28-36 (5 blocuri - cu 10 etaje);
caselor particulare: str. Prof. Ion Dumeniuc- 90 lot., str. G.Latină – 110
lot., zona Budeşti, 2 – 200 lot; cartierul VIII-A Budeşti - I.

2007-2009

Telefonizare
6.3.Telefonizarea caselor particulare din str. Prof. Ion Dumeniuc - 90 case,
str. G.Latină.- 110 case , zona Budeşti, II – 200 case.

2007-2009

Construcţia traseelor de apeduct
6.4. Construcţia apeductului:
- str. Transnistria (L-1400 m);
- str. Transnistria până la str. Industrială (L-1200 m);
- de apă tehnică din str. Transnistria (L-500 m);
- de la str. Grădina Botanica  până la str. Uzinelor,147(L-1600 m);
-  str. Mălăeşti.

 

2007
2007
2008
2008
2007

Canalizare pluvială
6.5.Construcţia apeductului  din cartierul Budeşti în canalele de trecere
( L-5000m);
6.6.Conctrucţia colectorului din str. Vadul lui Vodă-str. Izmail, de la str.
Otovasca până la colectorul principal din partea stângă a râului Bîc
(L-600 m)

 

2007

2007

 

7. Construcţia şi renovarea, drumurilor şi căilor de acces

 

7.1. Construcţia bd. Mircea cel Bătrân de la str. Prof. Ion Dumeniuc până la
str. Bucovinei.

2007-2009

7.2. Construcţia str. Prof. Ion Dumeniuc de la bd. Mircea cel Bătrân până la
str. M. Sadoveanu (etapa a II-a).

2007-2009

7.3. Construcţia drumului de legătură bd. Mircea cel Bătrân –
str. M. Sadoveanu  - str. Nicolae  Dimo.

2007-2009

7.4. Construcţia str. M. Sadoveanu de la str. Igor Vieru până la str. Bucovinei
şi  str. Nicolae Dimo.

2007-2009

7.5.Proiectarea şi construcţia drumului în două nivele:str. Ismail – str .Vadul
lui Vodă.

2007

7.6.Construcţia liniilor de troleibuz din str.-le: Hristo Botev - Independenţei-
Grădina Botanică – Uzinelor.

2008-2010

7.7.Construcţia trecerii pietonale subterane din bd. Mircea cel Bătrân,1 –
bd. Mircea cel Bătrân, 2.

2007-2010

7.8.Amenajarea trotuarului tehnic din bd. Mircea cel Bătrân.

2007-2009

7.9. Construirea infrastructurii în cartierul particular Ciocana Veche în
perimetrul str.-lor Coloniţa, Alcedar, Haiducul Bujor, (drumuri, poduri,
reţele inginereşti).

2007-2010

7.10. Proiectarea şi construcţia  canalizării pluviale din str. M. Manole, 16
(uzina „Moldovahidromaş”).

2007-2009

7.11. Proiectarea şi construcţia canalizării pluviale din str. Uzinelor, 134-146,
sector particular ce suportă afecţiuni în urma calamităţilor naturale.

2007-2009

7.12. Reconstrucţia podeţului din str. Vadul – lui - Vodă.

2007-2009

7.13. Reparaţia str. Coloniţa şi construcţia unui podeţ.

 

7.14. Repararea drumului din intercartier str. M. Sadoveanu,24/1 (acces spre
Inspectoratul Fiscal şi Judecătoria sectorului Ciocana).

2007-2009

7.15.Reparaţia str. Haiducul Bujor.

2007-2009

7.16.Reparaţia trotuarului str. M Manole - str. Vadul-lui-Vodă, 100 .

2007-2009

7.17.Amenajarea trotuarelor: str.G.Latină - str.M.Sadoveanu.

2007-2009

7.18. Reparaţia capitală a căilor de acces în intercartiere.

2007-2009

7.19.Amenajarea pieţii la intersecţia str.A.Russo- bd. Mircea cel Bătrîn-
str.G.Latină, str.M.Manole cu construirea pasajului subteran.

2007-2010

 

8.Fondul  locativ şi gospodărie comunală

 

8.1.Construcţia blocului locativ pentru victimele reabilitate a represiunilor
politice, str. Ginta Latina.

2007

8.2. Construcţia blocului locativ pentru persoanele intern deplasate din
raioanele de Est ale RM din str. N. Milescu Spătarul.

2007-2010

8.3. Construcţia blocului locativ  cu 120 apartamente pentru combatanţi, în
cartierul VIII Budeşti - I.

2007

8.4.Reproiectarea construcţiei nefinalizate a Maternităţii din cartierul VIII
Budeşti -I în azil pentru bătrâni.

2007

8.1. Reparaţia capitală a acoperişurilor, rosturilor şi reţelelor inginereşti ale
blocurilor locative care au depăşit termenii de exploatare mai mult de 15
ani.

2007-2010

8.2. Construcţia blocurilor locative pentru tinerii specialişti din sistemul
bugetar.

2007-2010

8.3. Construcţia Fondului locativ deteriorat în urma calamităţilor naturale –
246 case.

2007-2010

8.4.Asigurarea cu spaţiu locativ a locatarilor din zona de protecţie a staţiei de
epurare şi teritoriul Uzinei „Macon”, str. Uzinelor.

2007-2010

8.5.Construirea blocurilor locative sociale (pentru păturile social-vulnerabile)
din str. M. Drăgan.

2007-2010

8.6.Continuarea implementării programului „Cartierul model”:
- Cartierul în perimetrul str. –lor: M.Sadoveanu-A.Russo-G.Latină şi
G. Latină- N. Milescu Spătarul -P. Zadnipru - bd. Mircea cel Bătrân;
- Cartierul în perimetrul str.–lor: P.Zadnipru- M.Sadoveanu – Igor Vieru -
bd. Mircea cel Bătrîn şi Igor Vieru  -M.Sadoveanu – bd.Mircea cel
Bătrîn;
-    Cartierul în perimetrul str.-lor : Igor.Vieru- Prof. Ion Dumeniuc -
str. N. Milescu Spătarul - bd. Mircea cel Bătrân şi Igor Vieru - Prof. Ion
Dumeniuc – str. N. Milescu Spătarul – bd. Mircea cel Bătrân

 

2007

2008

2009