Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
Primvara este dimineaţa anului!

1 martie 2010

  Firul alb e sanatate, iar cel rosu, prosperitate. Amîndouă, împreună, formează o cunună de succes şi voie bună. Primavara este fiica cea mai tanara a anului, cea aducatoare de bucurie şi voie bună care sosit şi la noi. 
  Pretorul sectorului Ciocana vă aduce cele mai sincere felicitări cu ocazia sosirii primăvarii. Fie ca acest anotimp să vă aducă speranţă, optimism, credinţă în mai bine, bucuria de a trăi clipe fericite şi spor în toate.

Pretor       Galina Bostan

 
Darea de seamă a Secţiei pentru ocuparea forţei de muncă din sectorul Ciocana pe 2009

13 februarie 2010

  Pe data de 10 februarie anul curent în incinta Preturii sectorului Ciocana, sala de şedinţe, a avut loc darea de seamă pentru anul 2009 a Secţiei pentru ocuparea forţei de muncă din sectorul Ciocana.
  La întrunire au participat: Galina Grebencea, şef, Secţia principală a Agenţiei municipale pentru ocuparea forţei de muncă, reprezentanţi de la Direcţia asistenţă socială Ciocana, procuratura sectorului Ciocana, Anatol Portnoi, vicepretor, Leonid Goiman, secretar şi funcţionari publici din pretură. 
 În cadrul întrunirii a fost prezentată activitatea efectuată pe parcursul anului 2009 şi sarcinile pentru 2010.
  Pe parcursul anului 2009 secţia a conlucrat cu 3209 persoane dintre care 1809 femei aflate în căutarea unui loc de muncă. Ca rezultat al conlucrării cu agenţii economici pe parcursul anului 2009 secţia a deţinut informaţia privitor la 994 locuri vacante. La evidenţă secţia a avut 2502 şomeri. Datorită disponibilizărilor înregistrate din ultima perioadă numărul şomerilor a crescut. În perioada de raportare Secţia a participat la organizarea celor trei tîrguri de muncă: „Fabricat în Moldova” care a avut loc pe data de 27-31 ianuarie 2009, şi altele două la 29 mai şi 12 noiembrie care au propus locuri de muncă pentru tineret. Ofertele au fost pentru diferite categorii de vîrstă.
  Persoanele care pe parcursul anului au activat cel puţin 6 luni şi nu au oferte de muncă, conform socializării şi pregătirii profesionale, primesc ajutor de şomaj conform legislaţiei în vigoare. În anul 2009 au beneficiat de ajutor de şomaj 322 persoane / 189 femei.
  Întru susţinerea micului business, continuă organizarea instruirii profesionale a şomerilor care intenţionează să iniţieze o afacere proprie. De asemenea au fost antrenaţi la îndeplinirea de lucrări publice 204 şomeri care au efectuat lucrări de salubrizare a teritoriilor, curăţarea drumurilor, amenajarea străzilor etc. Probleme cu care se confruntă Secţia pentru ocuparea forţei de muncă este dublarea numărului de şomeri şi scăderea numărului de locuri vacante. 
   Darea de seamă s-a încheiat cu dezbateri şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea cadrului juridic şi responsabilizarea agenţilor economici la capitolul angajări, revizuirea procedurii implicării şomerilor în lucrările publice (de interes pentru comunităţile locale).

Poze la subiect: 
Normele legale şi tarifele privind deservirea blocului locativ

8 februarie 2010

Decizia Consiliului municipal nr. 13/5 din 27 decembrie 2007 cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului.
Avînd în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, în conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea de Guvern nr. 611 din 1 iulie 2007 ,, Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă iarnă 2007-2008,, în temeiul pct. 7 lit. a) şi pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (cu modificările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,, Privind administraţia publică locală,, consiliul municipal a decis:
- se aprobă tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului în mărime de 1,0 lei pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale şi cămine).
- se aprobă tariful lunar pentru chirie, pentru un metru pătrat de suprafaţă utilă, aplicat cetăţenilor care locuiesc în apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, cămine ale fondului locativ din municipiul Chişinău în mărime de 0,20 lei
- mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ şi deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea şi deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1.
- Consiliul municipal Chişinău va acorda ajutoare sociale categoriilor social-vulnerabile prevăzute în Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevăzute în cadrul bugetului municipal pe anul 2008.
- Mijloacele băneşti acumulate din vărsămintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Direcţiei generale locativ-comunale.
- se aprobă listele lucrătorilor de bază pentru deservirea, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe, efectuarea din contul vărsămintelor pentru deservirea blocului locativ şi pentru deservirea tehnică şi reparaţie.
- se abrogă decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 10/9 din 03.05.1999 ,, Cu privire la reglementarea plăţilor pentru chirie şi deservirea blocurilor locative.
- se recomandă asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu să aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie.
- se solicită Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensaţiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 ,,Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie,,.
- Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativă a serviciilor în domeniul gestionării fondului locativ.
Direcţia generală locativ-comunale şi amenajare (dl Dionisie Boaghie) va înainta, în termen de o lună, propuneri privind dezvoltarea şi reorganizarea sistemului de administrare şi gestionare a fondului locativ municipal şi teritoriului adiacent.  
Denumirea lucrărilor şi distribuirea tarifului:
1 Deservirea blocului locativ (1m2 / lună) 0,62 lei
dintre care:
1.1 Întreţinerea sanitară a blocurilor locative şi teritoriilor adiacente 0,24 lei
1.2 Reparaţia curentă a elementelor constructive 0,23 lei
1.3 Cheltuieli de gestionare 0,15 lei
2 Deservirea tehnică, reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1m2 / lună) 0,38 lei
2.1 Alimentarea cu încălzire centralizată 0,13 lei
2.2 Alimentarea cu apă caldă 0,09 lei
2.3 Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 0,16 lei
 
<< Început < Anterior 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Următor > Sfârşit >>

Pagina 281 din 319

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana


Pretor 
Sinilga ȘCOLNIC

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
022 33-34-34

Cine e online

Avem 24 vizitatori online