Skip to content
Bine aţi venit pe site-ul preturii sectorului Ciocana!
15 octombrie – cel de-al II-lea termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul curent

27 septembrie 2016


Primăria municipiului Chișinău informează că la 15 octombrie 2016 expiră al doilea termen de achitare în părţi egale a impozitului pe bunurile imobiliare.
Respectiv, pentru contribuabilii care nu au reușit să își onoreze obligațiile fiscale la impozitul dat, au fost expediate în mod masiv 50 de mii de Avize de plată la suma restantă la impozit de 24,24 milioane lei. În același timp, până la ora actuală, în bugetul local s-au încasat 57,2 milioane lei.
Reiterăm că pentru cei care au admis restanțe la plata impozitului, se calculează penalizări de 0,07% pentru fiecare zi de întârziere, iar până acum au fost calculate deja sancțiuni de peste 3 milioane lei.
Pentru a evita calcularea penalizărilor pentru contribuabilii care nu au reușit să-şi onoreze obligația fiscală, solicităm respectuos efectuarea plății conform Avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare. Termenele de achitare în părți egale a impozitului pe bunurile imobiliare sunt 15 august şi, respectiv, 15 octombrie. Onorarea obligației fiscale de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare se poate efectua cu Avizul de plată la oficiile poștale, bancare sau prin intermediul https://mpay.gov.md/.
Eventualele neclarități care pot apărea, urmează a fi soluționate la sediul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale din str. 31 August 1989, nr. 63 A (cu acces din str. Armenească), prin e-mailul: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la tel: (022) 990-997 (la tastarea butonului de sector).

 
AVIZ

26 septembrie 2016


Întru executarea prevederilor art. 39 alin (8) din Codul electoral, avînd în vedere scrisoarea Comisiei Electorale Centrale nr. CEC 8/373 din 22 septembrie 2016, Pretura sectorului Ciocana vă informează că se prelungește programul de muncă al funcționarului responsabil de înregistrarea declarațiilor cetățenilor privind locul nou de ședere, în sectorul administrat, pînă la la ora 19.00, în bir. 15, termenul limită – 29 septembrie inclusive.

 
Modul de obţinere a compensaţiei pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2016-2017 în municipiul Chişinău

26 septembrie 2016


Acordarea compensațiilor se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul de acordare a compensațiilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, în vederea efectuării plăților pentru resursele energetice, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/21 din 10.10.2013, cu modificările ulterioare.
Persoanele care au beneficiat de compensații respective în perioada rece 2015-2016, în cazul în care venitul global nu depășește 2500 lei per persoană şi componența familiei a rămas fără modificări, vor depune cerere de confirmare privind acordarea de compensații pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2016-2017.
Persoanele care nu au beneficiat de compensații pentru plata resurselor energetice în perioada rece 2015-2016, vor înainta cerere-tip (cu anexarea actelor necesare) pentru a beneficia de aceste compensații în perioada de încălzire 2016-2017.
La cerere se anexează:
1. Pașaportul de tip vechi sau buletinul de identitate (copie);
2. Adeverință de naștere a copiilor (copie);
3. Certificatul de căsătorie (copie);
4. Certificatul despre componența familiei şi extrasul din contul personal, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău;
5. Certificatul privind tipul de încălzire;
6. Facturile despre plata energiei termice (energiei electrice) sau gazelor naturale pe ultima lună pînă la data depunerii cererii (copie);
7. Cartea de imobil (copie);
8. Actul ce confirmă venitul beneficiarului potențial, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de sector, certificatul privind salariu eliberat de la locul de muncă sau certificatul de șomer eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru ultimele 12 luni (original);
9. Informația cu privire la mărimea pensiei, altor tipuri de compensații şi plăți compensatorii, eliberată de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale (original);
10. Alte documente ce confirmă necesitatea stabilirii şi compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice, după caz: certificat de divorț, certificat de deces, aviz de ședere, certificat eliberat de către Direcția asistența socială despre ajutoarele sociale acordate etc. (original).
Actele pentru acordarea compensației la plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2016-2017 vor fi recepționate de către Gestionarii Fondului Locativ şi Pretura de sector (sectorul particular) de la data de 20 septembrie 2016 pînă la data închiderii sezonului de încălzire.
Compensația la plata resurselor energetice se va acorda pentru tot sezonul de încălzire indiferent de data depunerii cererii.
Formular cerere-tip;
Formular calculul venitului global al familiei;
Formular cerere de confirmare.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 228

Informaţii

Pretura sectorului Ciocana

Pretor Galina Bostan

Adresa:
bd. Mircea cel Batrân, 4/3

Telefon anticamera
33-34-34

Cine e online

Avem 5 vizitatori online